Valtion tukitoimet tuovat lisärahaa kuntatalouteen vuosille 2020 ja 2021 ─ eivät kuitenkaan poista rakenteellisia säästötarpeita

Valtion kunnille myöntämät tukitoimenpiteet vaikuttavat Kouvolan kaupungin 2020 tulokseen positiivisesti ja tuovat lisärahaa 2021 talousarviokehykseen, mutta eivät vahvista taloutta pidemmällä aikavälillä. Kaupunginhallitus jatkaa edellisessä kokouksessa pöydälle jääneen Kouvolan kaupungin talousarviokehyksen 2021─2024 käsittelyä kokouksessaan 28.9.2020.

Maan hallituksen 14.─16.9.2020 järjestetyssä kehysriihessä päätettiin, että valtio tukee kuntataloutta budjettiriihessä vuoden 2020 osalta aiemmin päätettyjen tukien lisäksi yhteensä 600 miljoonalla eurolla. Tästä 400 miljoonaa euroa kohdistetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja 200 miljoonaa euroa sairaanhoitopiireille. Esitys sisältyy syksyn 2020 lisätalousarvioon. Tuen tavoitteena on turvata kuntien peruspalveluita sekä auttaa lisäämään koronatilanteen hallinnan kannalta olennaisia palveluita.

Kouvolan osalta vuoden 2020 lisäys tarkoittaa noin 6 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen lisäksi valtio korvaa kunnille ja kuntayhtymille koronasta aiheutuneet välittömät kustannukset. Näiden avustusten tarkemmat perusteet eivät ole vielä selvillä.

Vuonna 2021 jatketaan kuntien 10 prosenttiyksikön määräaikaisen yhteisöveron tuoton korotusta, jota lisäksi pysyvästi korotetaan 2 prosenttiyksiköllä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen takia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 280 miljoonan euron kertaluonteinen lisäys, jolla kompensoidaan kunnille muun muassa koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista.

Kouvolan osalta nämä tarkoittavat valtionosuuden lisäystä vuodelle 2021 noin 4 miljoonaa euroa sekä verotulojen lisäystä noin 5 miljoonaa euroa. Pysyvä yhteisöveron tuoton korotus on tämän hetken arvion mukaan noin 1 miljoonaa euroa. Muita merkittäviä kuntatalouteen vaikuttavia tekijöitä ovat oppivelvollisuuden laajentuminen ja vanhuspalvelujen mitoitus. Näiden osalta kustannukset sekä tulojen lisäykset huomioidaan talousarviovalmistelun edetessä. Valtio on luvannut kunnille laajeneviin tehtäviin täyden valtionrahoituksen.

─ Valtiontukitoimenpiteet ovat tietysti erittäin positiivinen asia kuntatalouden kannalta ja ne helpottavat Kouvolan taloutta vuosien 2020 ja 2021 osalta, mutta eivät poista pysyvää talouden epätasapainoa. Kouvolan kaupungin talous on koko uuden kaupungin aikana ollut keskiarvoltaan lievästi positiivinen, mutta rakenteellista alijäämää on kertynyt yli 110 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi Kouvolan kaupungilla ei ole taloudellista puskuria, jota voitaisiin käyttää huonoina vuosina. Puskurin luomiseksi tarvitaan välttämättömiä säästötoimenpiteitä, jotka mahdollistavat talouden tasapainottumisen pitemmällä aikavälillä, muistuttaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Julkisen rahoituksen lisäksi Kouvolan talousarviokehykseen on tehty saatujen uusien tietojen perusteella muutoksia mm. laajakaista-avustuksen maksatuksen siirtymiseen, oppivelvollisuuden laajentumiseen sekä Carea-koulun siirtoon liittyen.

Katso pykälä esityslistalla Talousarviokehys vuosille 2021-2024 sekä toimielinkohtainen jako

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun