Teknisen lautakunnan kokouksen 17.5.2022 pöytäkirjan §:t 122 ja 126 nähtävillä 18.5.2022 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen teknisen lautakunnan pykälät:

§ 122 Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava, kaavaehdotuksen muistutuksen vastineet ja hyväksymiskäsittely ja § 126 Myllykosken aluesaneeraus 2022-2024 rakennusurakan hankinta (pdf 15 Mt)

Tekninen lautakunta tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessaan 17.5.2022 ja ne ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 18.5.2022 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan, kun se on tarkastettu.

Sivun alkuun