Poikilo-museoille 75 000 euroa Wihurin rahastolta

Poikilo-museot on valittu Wihurin rahaston alueellisen kummitoiminnan kohteeksi vuosille 2022─2023. Rahaston avustuksella toteutetaan unelma pelitaiteesta.

”Wihurin rahaston rahoitus on osoitus siitä, että Kouvolan taidemuseo Poikilossa tehdään kiinnostavaa ja korkealaatuista taidemuseotyötä. On suuri kunnia tulla valituksi. Alueellinen kummitoiminta mahdollistaa museon toiminnassa aivan uusia asioita, joilla on vaikutusta myös koko Kouvolan elinvoimaan ja kiinnostavuuteen”, sanoo museonjohtaja Anu Kasnio. 

Rahoituksen myötä on mahdollista järjestää pelitaiteen yleisöluentosarja sekä kuvataiteilijoille suunnatut työpajakokonaisuudet osana Unelmana pelitaide -hanketta. Hankkeessa lisätään kuvataiteen ja pelialan verkostoitumista sekä tuotetaan pelitaiteen taideteoksia. Teokset liitetään Kouvolan taidemuseo Poikilon taidekokoelmaan, ja ne tulevat olemaan esillä julkisissa tiloissa.   

Unelma pelitaiteesta -hanke liittyy suurempaan kokonaisuuteen, jossa Kouvola nostetaan pelitaiteen pääkaupungiksi. Osana kokonaisuutta järjestetään mm. Kouvolan taidemuseo Poikilossa pelitaiteen näyttely Pelipoikilo syksyllä 2022.  

Wihurin rahaston kummitoiminta tarjoaa mahdollisuuden uusiin kokeiluihin 

Kuvataiteen alueellinen kummitoiminta on Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 2017 aloittama kuvataiteen tukimuoto. Sen tarkoituksena on elävöittää kuvataidetoimintaa eri puolilla Suomea tarjoamalla museoille mahdollisuus uusiin kokeiluihin niukkojen määrärahojen ulkopuolella. 

Alueelliseen kummitoimintaan ei voi hakea, vaan säätiö lähestyy museoita itse. Säätiö käy läpi museon sekä alueen tarpeita ja toiveita avoimen ideoinnin kautta. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton yleishyödyllinen suomalainen säätiö, joka tukee vuosittain apurahoin satoja hankkeita ja niiden toteuttajia tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.  

Lisätietoa

Museonjohtaja Anu Kasnio, puh. 020 615 8317, anu.kasnio(at)kouvola.fi 

Myönnetyt apurahat 2021 (wihurinrahasto.fi)