Osavuosikatsaus 1─4/2023 ─ Talouden haasteita ratkotaan uudessa roolissa

Kaupungin vuoden 2023 tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan 12,6 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta 1─4/2023 kokouksessaan 5.6.2023, jonka jälkeen se etenee valtuuston käsittelyyn.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen Kouvolan kaupungilla on taseessa kertynyttä alijäämää noin 0,5 miljoonaa euroa. Kuluva vuosi on historiallisen sote-uudistuksen ensimmäinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset eivät ole kuntien vastuulla. Uudistus muutti kaupungin meno- ja tulorakennetta merkittävästi, kun toimintakuluista sekä verotuloista ja valtionosuuksista siirtyi yli puolet hyvinvointialueille.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen ennusteessa ylitys talousarvioon nähden on noin 1,6 miljoonaa euroa. Merkittävin poikkeama talousarvioon nähden muodostuu kesäkuussa maksettavien palkkojen sopimuskorotuksiin liittyvien kertaerien vaikutuksesta, noin 1,7 miljoonaa euroa (sis. sosiaalikulut). Haasteita ennustamiseen tuovat energian- ja polttoaineiden sekä aineiden ja tarvikkeiden hintataso. Toimintakulujen osalta kustannuspaineita muodostuu valtakunnallisten palkkaratkaisujen, yleisen kustannustason sekä sääolosuhteiden vuoksi.

Toimintatuottoja on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 14,1 miljoonaa euroa (32,1 %). Toimintakulujen toteutuma on -76,8 miljoonaa euroa (32,7 %). Palvelujen ostot olivat -18,2 miljoonaa euroa (36,1 %). Toimintakatteeksi muodostui näin ollen -62,6 miljoonaa euroa (33,1 %).

Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä 90,6 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 5,6 miljoonaa euroa. Yhteensä näiden erien toteutuma oli 100,9 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Rahoitustuottojen kertymä on huhtikuun lopussa 6,5 miljoonaa euroa ja rahoituskulujen noin 1,1 miljoonaa euroa.

Verotulojen ennakoidaan kertyvän talousarviossa ennakoitua paremmin. Tilikauden ylijäämän arvioidaan toteutuvan 0,7 miljoonaa euroa talousarvioon nähden paremmin. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 12,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstö vähentynyt

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2023 lopussa yhteensä 2948 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2204. Määräaikaista henkilöstöä oli 558 ja palkkatuella työllistettyjä 186. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 95:lla eli 3,1 prosentilla. Muutoksen taustalla on erityisesti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen. Hyvinvointialueen varsinaisen toiminnan käynnistymisen vaikutukset kaupungin henkilöstöön ovat vähäiset. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyi vuoden 2023 alussa yhteensä 67 henkilöä. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 2659,36.

Henkilöstömenojen toteuma on 43,3 milj. euroa (31,6 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 4,2 prosentilla. Yksityisten alojen sopimusmalli johtaa henkilöstökulujen kasvuun myös kunta-alalla. Perälautatarkastelun perusteella pysyvien sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuositasolla vuonna 2023 on 1,0 % ja kertaerien 1,1 %. Vuosikeskiarvon muutos on 1,8 %. Kunta-alalla toteutetaan 1.6.2023 alkaen yleiskorotukset, paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät. Lisäksi kesäkuussa maksetaan kertapalkkiot.

− Henkilöstökustannukset nousevat tänä vuonna poikkeuksellisen paljon kunta-alan sopimusratkaisuista johtuen. Kesäkuussa maksetaan useita paikallisia järjestelyeriä, jotka auttavat meitä samalla kehittämään palkkausjärjestelmiämme, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Sairauspoissaoloja henkilöstöllä on ollut keskimäärin 7,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 1,0 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän.

Tutustu esityslistan asiakohtaan nro 9 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2023 (Dynasty)

Lisätietoja:

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun