Osavuosikatsaus 1─4/2021 ─ tulosennuste heikentynyt, mutta säilynyt positiivisena

Mies kalastamassa, osavuosikatsaus esityksen kansi

Valtion koronatukien, maltillisen menokehityksen ja omien säästötoimien seurauksen Kouvola lähti poikkeuksellisen koronavuoden jälkeen vuoteen 2021 talouden kannalta positiivisista, mutta edelleen epävarmoista lähtökohdista. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta 1─4/2021 kokouksessaan 7.6.2021, jonka jälkeen se etenee valtuuston käsittelyyn.

Koronan takia poikkeuksellinen vuosi 2020 näkyi merkittävästi kuntatalouden vahvistumisessa.

− Tilanteeseen vaikuttavat valtiolta saadut koronatuet, mutta myös kaupungin omilla säästötoimilla oli suurta merkitystä. Valtion tukitoimenpiteet kunnille helpottavat taloutta vuosien 2020 ja 2021 osalta, mutta eivät vahvista sitä pitemmällä aikavälillä, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

− Vuoden 2021 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä jäävän alle talousarvion, mutta pysyvän positiivisena. Koronatilanne sekä siitä toipuminen, valmistuva verotus vuodelta 2020 ja verotuloennusteet syksyllä sekä Kymsoten kustannusten kehitys määrittävät talouden suuntaviivat loppuvuoden osalta, näkee Kunnas.

Koronapandemian odotetaan rokotusten myötä hellittävän ja talouden normalisoitumisen alkavan vuoden 2021 loppupuolella.

Taloudessa sekä positiivisia että negatiivisia poikkeamia

− Oman toiminnan osalta taloudessa ei ole tullut merkittäviä poikkeamia lukuun ottamatta koronasuluista johtuvia tulojen menetyksiä, kertoo Kunnas.

Talousarvioon sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat arvion mukaan lukuun ottamatta liikunta- ja kulttuuripalveluiden taksojen korotuksia. Koronatilanteeseen liittyvät sulkutoimet aiheuttavat toimintatuottojen alhaisemman toteutuman liikunta ja kulttuuripalveluissa, kansalaisopistossa, joukkoliikenteessä sekä pysäköinninvalvonnassa.

Toimintatuottoja on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 15,6 miljoonaa euroa (28,8 %) ja toimintakulujen toteutuma on 188,2 miljoonaa euroa (32,3 %). Palvelujen ostot olivat 127,1 miljoonaa euroa (32,6 %), josta ostot Kymsotelta olivat 107,9 miljoonaa euroa. Kymsote arvioi Kouvolan palvelusopimuksen ylittyvän 6 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Toimintakatteeksi muodostui -172,5 miljoonaa euroa (32,8 %), muutos edelliseen vuoteen oli 4,1 %.

− Verotulot ovat kehittyneet positiivisesti, mutta vuoden 2020 valmistuva verotus tulee muuttamaan sitä. Vasta syksyllä pystytään arvioimaan tarkemmin kokonaisuuden kehittymistä. Kuitenkin jo nyt voidaan sanoa, että yhteisöverot ovat kertyneet erittäin positiivisesti vuoden 2021 aikana, sanoo Kunnas.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2021 lopussa yhteensä 3 385 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 562. Koronatuella palkattuja oli 81. Henkilöstömenojen toteuma on 49,0 milj. euroa (31,6 %). Henkilöstömenot ovat kasvaneet viime vuodesta 4,1 prosentilla. Kasvu johtuu kunta-alan sopimuskorotuksista sekä henkilöstömäärän kasvusta erityisesti määräaikaisen henkilöstön ja palkkatuella työllistettyjen osalta. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 6,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,1 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän.

Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Investointimenoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 7,8 miljoonaa euroa ja investointituloja 0,9 miljoonaa euroa. Lähivuosien investoinnit Kouvolassa keskittyvät pitkälti vuosille 2020─2027 painottuvaan kouluverkon uudistamiseen. Uuden uimahallin osalta suunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2021 ja sen rakentaminen sisältyy investointisuunnitelmaan vuosille 2023−2024. Päätös Kouvolan uuden uimahallin sijainnista siirtyy kuitenkin syksyyn. Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen on edennyt puoleen väliin. Hanke on pysynyt hyvin budjetissa ja aikataulussa. Merkittävää kustannussäästöä on saatu hyödyntämällä terminaalin rakentamisessa syntynyttä ylijäämämaata.

Alkuvuoden nettomuutto ja työllisyys kehittyneet positiiviseen suuntaan

Kouvolaan on muuttanut alkuvuoden aikana enemmän ihmisiä kuin täältä muualle. Tammi-huhtikuun aikana Kouvolaan on muuttanut 669 henkilöä muualta Suomesta, kun taas Kouvolasta muihin kuntiin muutti 622 henkilöä. Kouvolaan on muuttanut muualta Suomesta 47 henkilöä enemmän kuin kaupungista pois. Myös muuttovoitto ulkomailta oli 34 henkilöä. Luonnollinen väestönlisäys on Kouvolassa kuitenkin vahvasti negatiivinen, jonka takia väestön määrä kokonaisuudessa laskee edelleen muuttovoitosta huolimatta.

Kehityssuunta on ollut myös työllisyyden osalta positiivinen. Kouvolan työttömyysaste kääntyi selvään laskuun vuodenvaihteessa ja hyvä kehitys on jatkunut vuoden ensimmäisen neljänneksen. Työllisyystilanne oli 2021 huhtikuun lopussa merkittävästi parempi sekä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, että myös maaliskuun 2021 tilanteeseen verrattuna. Helmikuussa 2020, ennen kuin koronapandemian työllisyysvaikutukset alkoivat näkyä, työttömyysaste oli 11,6% ja huhtikuun 2021 työttömyysaste oli 12,1%.

Lue lisää esityslistalta kohta 7 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi