Muutettu talousarvioesitys kaupunginhallituksen käsittelyyn ─ toimintaa kehitetään, taloutta sopeutetaan

Kaupunginhallitus palautti 16.–17.10. kokouksessaan kaupungin talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024─2027 uudelleen valmisteltavaksi. Muutettuun, 6.11. käsiteltävään talousarvioesitykseen on tehty tarkennuksia muun muassa investointeihin, palveluverkkoihin ja avustuksiin.

Kouvolan taloustilanne on erittäin tiukka. Nyt laaditun talousarvioesityksen mukainen vuoden 2024 alijäämä on 12,0 milj. euroa. Suunnitelmakaudella talous tulee tasapainottumaan ja kääntymään positiiviseksi tehtyjen toimenpiteiden mukaisesti. Talouden tasapainottaminen vaatii sopeuttamistoimia niin kaupungin palveluiden, henkilöstön kuin omistustenkin osalta.

− Kaupunki kehittää toimintaansa taloutta samalla sopeuttaen. Strategisena linjauksena on kaupungin hallittu, vakaa talous, kertoo talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Vaikka Kouvola on pitkäjänteisesti sopeuttanut talouttaan jo vuosia, tarvitaan edelleen toimenpiteitä. Merkittävin syy sopeuttamiseen tällä hetkellä on hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valtionosuuksien aleneminen. Valmistellut sopeutustoimet jatkavat aiempien vuosien työtä.

Muutoksia investointeihin ja avustuksiin

Muutettu talousarvioesitys sisältää joitakin muutoksia ja tarkennuksia investointeihin ja avustuksiin. Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnittelua ja rakentamista aikaistetaan niin, että koulu valmistuu vuoden 2027 syksyllä. Teatterin investointia siirretään yhdellä vuodelle eteenpäin, jolloin se valmistuu vuoden 2029 lopussa. Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry:tä avustetaan jatkossa ainoastaan tilavuokran verran.

Konsernipalvelujen osalta kolmannen sektorin avustusleikkauksia on pienennetty. Lisäksi tilapalveluiden ohjausroolia investointien hankesuunnittelussa vahvistetaan hallintosäännön muutoksen kautta. Teknisen lautakunnan osalta yksityistieavustuksiin on lisätty 75 000 euroa ja joukkoliikenteen palvelujen ostoihin 25 000 euroa.

Tarkennuksia palveluverkkomuutoksiin

Kuusankoskella aikaistetaan yhtenäiskoulua ja tehdään muitakin palveluverkkomuutoksia: Kuusankosken alueella sijaitsevat Pilkanmaan ja Hirvelän koulut yhdistetään osaksi nykyistä Kuusankosken keskustan koulua syksyllä 2024. Pilkanmaan koulun oppilaat voidaan sijoittaa Keskustan kouluun Kuusankoskelle ja Hirvelän koulun oppilaat Naukion kouluun. Oppilaita ei ole tarvetta hajauttaa useisiin eri kouluihin.

Kuusankosken, Inkeroisten ja Valkealat uimahallit lakkautetaan viimeistään Urheilupuiston uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen käyttöönottovuoden loppuun mennessä ja edellä mainituissa uimahalleissa tehdään ainoastaan välttämättömiä korjaustoimenpiteitä pieninvestointimäärärahojen mahdollistamissa puitteissa uimahallien ollessa toiminnassa. Inkeroisten jäähallin määräraha lakkaa kuluvan jääkauden 2023–2024 jälkeen.

Muutokset eivät vaikuta toimialojen vuoden 2024 toimintakatteeseen. Tulevien vuosien osalta laskelmat tarkentuvat valmistelujen edetessä osana talousarviovalmistelua.

Lue lisää esityslistalta asiakohta 4 (Dynasty)

Talousarviokäsittelyn eteneminen

Kouvolan kaupunginhallitus: 16.-17.10.2023 (1. Talousarviokäsittely) 6.11.2023 (Veroprosentit ja Talousarvion 2. käsittely)

Kouvolan kaupunginvaltuusto: 13.11.2023 (Veroprosentit ja Talousarvion hyväksyminen)

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi 

Sivun alkuun