Liikunta- ja kulttuurilautakunnan 25.3.2020 kokouksen pöytäkirjan § 24 nähtävillä 26.3.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen liikunta- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjan pykälän 24.

§ 24 Hallintosäännön 23 §:n, 25 §:n, 50 § 2 momentin ja 67 § 3 momentin mukaisen toimivallan siirtäminen viranhaltijalle poikkeusolojen ajaksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa 25.3.2020 ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 26.3.2020 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan kun se on tarkastettu.

Sivun alkuun