Kouvolan kaupunki parantaa polkupyörien liityntäpysäköintiä – Traficomilta suunnittelutyöhön 15 000 euron avustus

Pyöräteline

Kun polkupyörille on työ-, koulu- tai asiointimatkan ajaksi varattu tarkoituksenmukaiset paikat, on asukkaiden helpompi kytkeä pyöräily luontevaksi osaksi joukkoliikennettä.

Kouvolassa on useita bussipysäkkejä, joiden ympäristöön mm. koululaiset jättävät pyöränsä lojumaan jatkaessaan matkaa bussilla kouluun. Traficomilta haetun ja saadun liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen turvin Kouvolan kaupunki teettää selvityksen, jossa kartoitetaan ne joukkoliikennepysäkit ja solmukohdat, joihin tarvitaan parannuksia pyöräpysäköintiin, määritetään kullekin kohteelle tarkoituksenmukainen pysäköintiratkaisu sekä arvioidaan kustannukset. Selvityksellä määritetään myös Kouvolan pyöräpysäköintinormi tulevissa yleis- ja asemakaavoissa käytettäväksi. Työ valmistuu alkukesästä 2021.

15000 euron avustuksen edellytyksenä on kaupungin 5000 euron omarahoitusosuus, joka koostuu hankkeen ohjausryhmän henkilöstökuluista eli työpanoksesta. Selvityksen tekee A-Insinöörit Civil Oy. Puitesopimuskonsultin palkkio maksetaan kokonaisuudessaan valtionavustuksella. 

Kouvolan pyörien liityntäpysäköintiselvityksen lisäksi valtion 900 000 € liikkumisen ohjauksen määrärahasta rahoitetaan tänä vuonna mm. Kuopion keskustan pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelmaa ja Haminan pysäköintistrategian laatimista. Lue lisää kestävään liikkumiseen eri puolille Suomea myönnetystä valtionavustuksesta Traficomin verkkosivulta.

Mitä bussipysäkkejä sinä parantaisit pyöräpysäköinnin osalta?

Pysäköintiratkaisuksi voi jossain paikassa riittää teline, johon pyörän saa rungostaan lukittua turvallisesti. Joissain paikoissa kyseeseen voi tulla pyöräkatos tai muita lukitusvaihtoehtoja. Kaikkia pysäkkejä ei voi, eikä ole järkevääkään rakentaa liityntäpysäkeiksi.

Osana selvitystä kysytään asukkailta, mitkä ovat eniten käytetyt ja tärkeimmät pysäkit, joihin toivotaan parannuksia pyöräpysäköinnin osalta. Samalla kartoitetaan, onko kohteessa myös muita kehittämistarpeita, esimerkiksi näkyvyyttä haittaavaa kasvillisuutta, puutteita valaistuksessa, pintamateriaaleissa jne. 

Asukkaille suunnattuun kyselyyn voi vastata osoitteessa www.kouvola.fi/kyselyt. Oppilaat ja heidän perheensä voivat vastata kyselyyn myös Wilman kautta. Kysely on auki 22.3.-11.4.2021.

Pysäkkien rakentaminen toteutetaan erillisellä rahoituksella

Traficomin myöntämällä avustuksella ei voi rahoittaa infrastruktuurin rakentamista. Kaupunki tulee hakemaan liityntäpysäkkien toteuttamiseen myöhemmin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta.

Pyöräpysäkit edistävät kestävää liikkumista Kouvolassa

Pyörien liityntäpysäköintihankkeen tarkoituksena on kehittää joukkoliikennettä siten, että asukkaiden on mahdollista kytkeä pyöräily paremmin osaksi matkaketjua. Kun polkupyörille on työ-, koulu- tai asiointimatkan ajaksi varattu tarkoituksenmukaiset paikat turvalliseen pysäköintiin, voidaan taklata osaltaan joukkoliikenteen niin sanottua first and last -mile -problematiikkaa, kun matka pysäkille jää kävellen pitkäksi.  

Matkaketjuja parantamalla on mahdollista lisätä arkiliikuntaa, vähentää yksityisautoilua ja vähentää sen aiheuttamia ympäristöpäästöjä. Kestävän liikkumisen kehittäminen edistää kaupunginvaltuuston hyväksymien Kouvolan ympäristöohjelman, Kouvolan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman 2020-2025 toteuttamista ja tukee Kouvolan kaupunkistrategian sekä Kymenlaakson liikennestrategian tavoitteita. 

Lisätietoa

Petri Vainikka, joukkoliikennepäällikkö, Viisaan liikkumisen työryhmän puheenjohtaja, puh. 020 615 6635

Sivun alkuun