Vastaa kyselyyn ja vaikuta Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaan

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiatyö on käynnistynyt ja jatkuu kevään 2022. Siihen halutaan osallistaa laajasti alueen toimijoita. Keskeinen osallistamisen keino ovat eri toimijoille kohdistetut kyselyt. Vastaa kyselyyn ja vaikuta Kymenlaakson tulevan hyvinvointialueen strategian valmisteluun ja rakentamiseen jo uudistuksen alkuvaiheessa.

Vastaa ja vaikuta

Kysely on avoinna 13.3. saakka. Aikaa vastaamiseen menee noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastaa tästä!

Osallisuus ja yhdessä tekeminen eri sidosryhmien kanssa ovat tärkeitä osa-alueita tulevan hyvinvointialueen luomisessa.

Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut kaikille kymenlaaksolaisille.

Sivun alkuun