Ennakkoarvion mukaan kaupungin tilinpäätös 27─28 miljoonaa alijäämäinen – talous kohentui loppuvuodesta hieman parempaan suuntaan

Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan kaupungin talous tulee olemaan tilikaudelta 2019 noin 27–28 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos koheni syksyn muutetusta talousarviosta parempaan suuntaan mm. pienentyneiden henkilöstökulujen, vähentyneiden avustusten sekä odotettua paremmin toteutuneiden verotulojen ansiosta.

– Alijäämän pienentyminen oli monien tekijöiden summa. Oleellisesti siihen vaikuttivat mm. 1,5 miljoonaa arvioitua pienempänä toteutuneet henkilöstökulut sekä 1,2 miljoonaa pienempänä toteutuneet kaupungin avustukset. Lisäksi verotuloja kertyi 2 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Vielä marraskuun talouskatsauksessa arvioitiin, että kaupungin alijäämä tulisi olemaan 2019 tilikaudella 31,3 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen tämän hetkisten ennakkotietojen mukaan kaupungin talous on siis parantunut tuosta arviosta noin 4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos tulee olemaan arviolta 27–28 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lopullinen alijäämän määrä varmistuu tilinpäätöksen valmistuttua.

– Vaikka tilikauden tulos näyttää nyt toteutuvan hiukan aiemmin ennakoitua parempana, on Kouvolan talous silti edelleen hyvin tiukalla. Kouvolan vuoden 2018 tulos oli -26 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 tuloksen arvioidaan olevan 27–28 miljoonaa euroa pakkasella. Alijäämien syntyyn ovat vaikuttaneet kallis palveluverkkorakenne, verotulojen heikentyminen sekä sote-kustannusten nousu. Tilanne ei helpotu lähivuosina, vaan talouden sopeuttamista ja säästöjen etsimistä pitää edelleen jatkaa kaikin mahdollisin tavoin, Kunnas muistuttaa.

Henkilöstömäärä vähenee edelleen

Kaupungin henkilöstörakenne muuttui merkittävästi vuoden 2019 alussa, kun sote-palvelut siirtyivät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Lisäksi henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden aikana käydyistä yhteistoimintamenettelyistä johtuen. Kaupungin palveluksessa on vuodenvaihteessa henkilöstöä yhteensä lähes 3160, joista vakinaisia on noin 2600. Kaupungin henkilöstösuunnittelu oli erittäin tiukkaa koko viime vuoden. Henkilöstömenot jäivät alle talousarvion huolimatta siitä, että lomapalkkavelka kasvoi lähes 0,5 milj. eurolla. Tilinpäätökseen kirjattavaa lomapalkkavelkaa kasvatti kunta-alan lomarahaleikkauksen poistuminen.

─ Viime vuonna käytyjen yt-neuvottelujen vaikutukset näkyvät jo kuluneen vuoden henkilöstömenoissa, vaikka suurimmillaan ne ovat vasta vuonna 2020, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Vanhan kirjausvirheen korjaaminen vähentää kertyvää alijäämää

Kaupungin omistaman energiayhtiön KSS Energian osakkeiden arvoon tehdään 3,8 miljoonan euron oikaisukirjaus. Loppuvuodesta ilmennyt vanha kirjausvirhe on tapahtunut jo 1990-luvulla. Kirjausvirheen oikaisu tarkoittaa, että kaupungin taseen kertynyt ylijäämä kasvaa vastaavasti 3,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 alussa taseessa oli 10 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää.

– Vuoden 2019 tilikauden alijäämän sekä oikaisukirjauksen jälkeen katettavaa alijäämää tulee jäämään taseeseen n. 14 miljoonaa euroa. Alijäämä pitää pystyä kattamaan seuraavina lähivuosina, Kunnas selvittää.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun