195 000 euron valtionavustus Kouvolan kaupungin etsivään nuorisotyöhön ─ Hyvää ja laadukasta työtä jatketaan

nuori nainen

Vuonna 2020 etsivä nuorisotyö on tavoitellut noin 400 kouvolalaisnuorta. Heistä lähes puolet on jäänyt pidempiaikaiseen asiakkuuteen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kouvolan nuorisopalveluille etsivän nuorisotyön tukemiseen 195 000 euron valtionavustuksen. Avustus kattaa kuuden työntekijän palkkakustannukset. Lisäksi 15 000 euroa on tarkoitettu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella etsivän nuorisotyön koordinointiin liittyviin kuluihin. Alueellista koordinointia hoitaa yksi Kouvolan kuudesta etsivästä nuorisotyöntekijästä.

Etsivää työtä on tehty Kouvolan nuoristyössä vuodesta 2009.  Työhön haetaan valtionavustusta vuosittain. Viime vuonna etsivä nuorisotyö on tavoitellut noin 400 nuorta, joista pidempiaikaiseen asiakkuuteen on jäänyt lähes puolet. Asiakasmäärät ovat pysyneet viime vuodet melko samana. Nuorten suorat yhteydenotot ovat vuosien saatossa lisääntyneet, mikä kertoo etsivän nuorisotyön tunnettuudesta.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä. Sen tarkoituksena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö täydentää olemassa olevia palveluja, ei korvaa niitä.

Etsivän nuorisotyön keskeisin tehtävä on tavoittaa nuoria, jotka ovat joko palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista huolimatta rinnalla kulkemista ja ohjausta. Tavoitteena on lisätä heidän valmiuksiaan koulutukseen tai työelämään kiinnittymiseen elämäntaitojen vahvistamisen ja yksilöllisten haasteiden ratkaisemisen kautta.

Lisää tietoa etsivästä työstä löytää esim. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n verkkosivuilta.


Lisätiedot: Koordinaattori, kasvatuksen ja opetuksen yhteiset tukipalvelut, Maritta Rihu, 0206157794