Kouvolan vuoden 2019 kaavoitus- ja infrahankkeet, päällystystyöt sekä ajankohtaiset metsänhoitokohteet ja tonttitarjonta esillä yksissä kansissa

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 on julkaisu, jossa esitellään Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson liiton vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavoituskohteet, yhdyskuntatekniikan työkohteet, metsänhoitokohteet sekä ajankohtaista tonttitarjontaa.

Yli 50 kaavoituskohdetta

Julkaisussa esitellään vireillä olevia tai vireille tulevia kaava-asioita, jotta kuntalaiset voivat seurata kaavojen etenemistä niin kaupungin kuin maakunnankin tasolla ja ottaa niihin kantaa.

Vuoden 2019 kaavoitusohjelmaan Kouvolassa sisältyy kahdeksan yleiskaava- ja 43 asemakaavakohdetta. Uusia yleiskaavoituskohteita ovat Kullasvaara –Tykkimäki -osayleiskaava sekä Kymijoen pohjoisosien ja Vekaranjärvi-Pesäntäjärven rantaosayleiskaavat. Työtä jatketaan Kouvolan ydinkeskustan, Miehonkankaan ja Verlan osayleiskaavatöitä sekä Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaavan osalta. Tonttitarjontaa logistiikka- ja teollisuusyrityksille lisätään Kullasvaarassa. Myös asumiseen kaavoitetaan uusia tontteja mm. Valkealassa Nurmirannan alueelle, Kuusankoskella rantapuiston tuntumaan, Kouvolassa Loikalanpellolle ja Elimäellä Peippolanpellolle. Sakaristonmäen ideakilpailun tuloksen perusteella päivitetään tämän historiallisen alueen asemakaavoja. Ajantasaistamista jatketaan myös muissa taajamissa.

Reilut 60 yhdyskuntatekniikan työkohdetta ja metsänhoitokohdetta

Katuja sekä kävely- ja pyöräilyväyliä korjataan ja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ympäri Kouvolaa; yksi suurimmista kohteista on terminaalialue Kullasvaarassa. Kimolan kanavan avaamiseen valmistaudutaan rakentamalla satamia ja laitureita Pyhäjärven ympäristössä.

Merkittävimpiä viheralueiden rakennus- ja kunnostuskohteita ovat Kuovin leikkipuisto Lehtomäessä sekä Kymijoen ulkoilureitin Alakylän osuus.

Korjaus- ja rakennuskohteet on valittu mm. aloitteiden, kuntotutkimusten, liikenneturvallisuuden parantamisohjelman, maankäytön toteuttamisohjelman tai muiden maankäytöllisten tarpeiden kautta.

Metsänhoitotyötä tehdään vuonna 2019 mm. Mielakassa sekä Harjunmäellä Valkealassa voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Yli 300 tonttia

Kouvolassa on yli 200 kiinnostavaa pientalotonttia sekä kerrostalotontteja keskeisillä paikoilla, jotka etsivät rakentajaa. Kouvolan monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja laaja tonttitarjonta tuodaan näkyvästi esiin toukokuussa käynnistyvässä mainoskampanjassa.

Julkaisu joka kotiin maaliskuussa

Julkaisu on luettavissa verkko-osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus ja se jaetaan kotitalouksiin viikolla 10. Julkaisun voi myös noutaa Tekniikka- ja ympäristötalolta, kaupungintalon yhteispalvelupisteestä sekä kirjastoista. Lisäksi julkaisu jaetaan tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Lisätietoja

tekninen johtaja Hannu Tylli, 020 615 8570, kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi, kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi

Sivun alkuun