Kouvolan laajassa leikkipaikkojen verkostossa on tarvetta kehittää, säilyttää ja poistaa

Tuoreen leikkipaikkaselvityksen pe­rus­teel­la Kouvolan nykyisestä 141 leikkipaikasta ehdotetaan kunnostettavaksi 59 ja 49 säilytettävän sellaisenaan. Kunnostustöiden hinta on se, että leikkipaikoista esitetään poistettavaksi noin joka viides. Leikkipaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun on Kouvolassa vertailukuntiin nähden korkea mutta osassa leikkipaikoista laatu ei vastaa odotuksia.

Kouvolassa on tällä hetkellä 141 leikkipaikkaa, mikä tar­koit­taa noin 1,7 leikkipaikkaa tuhatta asukasta kohden. Tämä on paljon verrattuna samankokoisiin kuntiin, joissa keskiarvo on noin 1,2. Määrä ei ole tässä tapauksessa laadun tae, sillä juuri valmistuneen selvityksen mukaan Kouvolassa on leikkipaikkoja, joiden välineet eivät vastaa kunnoltaan tai välinevalikoimaltaan sitä, mitä niiltä yleisesti odotetaan ja mitä nykyään turvallisuudelta vaaditaan. Toisaalta osa Kouvolan leikkipaikoista on kovalla kulutuksella ja niissä käy paljon käyttäjiä aina lapsiperheistä varhaiskasvatuksen ryhmiin pidemmänkin matkan takaa.

Kouvolan kaupungin tekemän leikkipaikkaselvityksen tavoitteena on varmistaa sellainen kattava leikkipaikkojen palveluverkko, joka tarjoaa kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa, mistä leik­ki­pai­kois­ta olisi mahdollista luopua ja minkä leikkipaikkojen palvelutasoa kannattaisi parantaa kunnostamalla niitä.

Selvitystä varten kuntalaisille tehtiin viime vuoden lopulla kysely nykyisten leik­ki­pai­kkojen kunnosta, käytöstä ja kehittämistoiveista sekä mahdollisten uusien leikkipaikojen tarpeista. Kyselyyn osallistui lähes 1000 vastaajaa, jotka pääosin arvostivat omaa lähiympäristöään ja sen leikkipaikkatarjontaa, vaikka osittain huonokuntoistakin. Toisaalta vastaajilla oli myös suuri toive Launeen perhepuiston tai Katariinan Meripuiston tyyppisestä laajasta ja monipuolisesti toimintoja tarjoavasta viheralueesta.

Kyselyn lisäksi selvitystä varten tar­kas­tel­tiin leikkipaikkojen kuntoa vuosittain tehtävien kuntoarvioiden pe­rus­teel­la sekä tutkittiin alueiden asukkaiden ikärakennetta nykyisten leikkipaikkojen lähiympäristössä.

59 kunnostettavaa leikkipaikkaa

Kerättyjen tietojen perusteella selvityksessä ehdotetaan poistettavaksi 33 leikkipaikkaa Kouvolan nykyisestä 141 leikkipaikasta niiden vähäisen käytön, huonon sijainnin tai huonokuntoisuuden takia. Jäljelle jäävistä 108 leikkipaikasta eh­do­te­taan kunnostettavaksi 59 leikkipaikkaa, jolloin 49 leikkipaikkaa jäi­si käyttöön sellaisenaan. Kyselyllä saatiin myös tietoa, missä olisi tarvetta uudelle leikkipaikalle.

Vähennyksen myötä leikkipaikkojen määrä olisi 1,3 1000 asukasta kohden, mikä on edelleen hieman yli vertailukaupunkien keskiarvon.

Nykyinen leikkipaikkojen verkosto on siinä määrin tiivis varsinkin tiheämmin asutuilla alueilla Kuusankoskella ja Kouvolassa, että määrällisesti tarkasteltuna lähes jokaisen poistettavaksi ehdotetun leikkipaikan kohdalla sen vaikutusalueen asukkailla on käytössä toinenkin leikkipaikka noin 500 metrin päästä kotoa.

Jatkotoimenpiteinä selvityksessä ehdotetaan laadittavaksi 5-vuotissuunnitelma kunnostettavien leikkipaikkojen toteuttamisjärjestyksestä. Uusien leikkipaikkojen sekä laajan ja monipuolisen viheralueen perustamiseksi selvityksessä esitetään asian tarkempaa tutkimista.

Leikkipaikkaselvityksen on laatinut Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Tekninen lautakunta käsittelee selvitystä kokouksessaan 28.5. ja päättää leikkipaikkaselvityksen laittamisesta julkisesti nähtäville 14 vuorokauden ajaksi mielipiteiden esittämistä varten.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, an­ne.ahtiainen(a)kouvola.fi sekä suunnittelupäällikkö Tapani Vuo­ren­taus­ta, p. 02061 57096, tapani.vuorentausta(a)kouvola.fi

Sivun alkuun