+
-+
Asuntomessut Kouvolassa 2019

Asuntomessut Kouvolassa 2019

"Koriaa" vei voiton Pioneeripuiston ideakilpailussa

Kouvolan kaupunki järjesti syksyllä 2015 yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa suunnittelukilpailun, jonka tarkoituksena oli ideoida vetovoimaisen asuinalueen sovittamista Korian entisen varuskunta-alueen yhteyteen.

Kilpailun palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kilpailun voittajaksi Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n vetämän työryhmän kilpailuehdotuksen "Koriaa". Palkintolautakunnan mukaan "Koriaa" on vähäeleinen ja melkein itsestäänselvän oloinen. Katuverkko on taloudellinen ja hahmottuu luontevasti. Uudet korttelit asettuvat luontevaksi osaksi aluetta, mutta jättävät tilaa kasarmialueen olemassa olevalle järjestykselle eivätkä kiistele sen kanssa huomiosta.

Voittajatyö "Koriaa" (Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy)

Palkintolautakunta päätyi jakamaan toisen palkinnon ehdotukselle "Pioni", jonka työryhmän vetäjä on Serum Arkkitehdit Oy. Palkintolautakunta toteaa, että "Pionissa" Tallipuiston suunnitelma sekä Pioneerikentän käsittely olivat kilpailun parhaita. Puiston käsittely on hienovaraista ja realistista, mutta tuottaa silti elämyksellisen kokonaisuuden.

"Pioni" (Seum Arkkitehdit Oy)

Lue lisää kilpailusta ja voittajatöistä täältä..

Asuntomessualueen suunnittelu jatkuu asemakaavoituksella

Pioneeripuiston asemakaava tulee vireille helmikuussa 2016. Kaavoituksen etenemisestä kerrotaan tarkemmin täällä.

Ihmeen hieno Kouvola - Unelmien asuinpaikka

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Kouvolan kaupunki järjestävät asuntomessut Kouvolassa Korian Pioneeripuistossa vuonna 2019.

Sijainti keskeisellä paikalla
Kouvola on noin 87.000 asukkaan kaupunki Kymenlaaksossa. Kaupungin pinta-ala on 2.885 km2 ja asukastiheys 35,5 asukasta / km2.

Kouvola sijaitsee pääteiden välittömässä läheisyydessä, valtateiden 6 ja 15 varrella. Rautateiden risteyskohtana tunnetusta logistiikkakaupungista pääsee junalla kaikkialle Suomessa. Junamatka pääkaupunkiseudulle taittuu reilussa tunnissa ja Pietariin reilussa kahdessa tunnissa.

Historiallinen varuskuntamiljöö on ainutlaatuinen asuinpaikka
Korian taajama sijaitsee noin 5 kilometriä Kouvolan keskustaajamasta länteen. Valtatie 6 kulkee taajamanpohjoispuolella ja maantie 359 Anjalasta kulkee läpi taajaman keskustan. Lisäksi Kouvola–Lahti rautatie kulkee taajaman läpi ja Korialle pääsee suoraan esimerkiksiHelsingistä ja Kouvolan keskustasta junalla.

Koria on myös Kouvolan linja-autoliikenteen laatukäytävän varrella: laatukäytävällä joukkoliikenteen palvelutaso on korkeampi kuin alueen muilla yhteysväleillä ja joukkoliikenteen kehitystoimet keskitetään laatukäytävälle.

Korian Pioneeripuisto sijaitsee keskeisellä paikalla Korian taajamarakenteessa, palvelukeskustan pohjoispuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Pioneeripuisto
on merkittävä osa Kymijokilaakson viheraluekokonaisuutta. Alueella risteilee luontopolkuja ja ulkoilureittejä.

Entinen Kymen Pioneeripataljoonan varuskunta toimi alueella 1900-luvun alkupuolelta vuoteen 1994. Pioneeripuistossa on useita suojeltuja rakennuskulttuurikohteita ja arvokkaita historiallisia pihapiirejä. Alueella on asunnoiksi ja työtiloiksi muutettuja vanhoja kasarmirakennuksia ja vielä korjauksen tarpeessa olevia vajaakäytössä olevia vanhoja rakennuksia. Uusi asuinalue jatkaa entisen varuskunta-alueen vahvaa ja mielenkiintoista tarinaa.

Yhteystiedot

Sanna Kauppi
Projektipäällikkö
020 615 5073
sanna.kauppikouvola.fi

Keijo Suntio
Aluevalvoja
020 615 4112
keijo.suntiokouvola.fi

Heli Vartiainen
Projektikoordinaattori
020 615 4345
heli.vartiainenkouvola.fi

Liitteet

Asuntomessuesite [pdf, 290 KB] Asuntomessuesite, laaja [pdf, 11 MB]