+
-+

Välkommen till Kouvola!

Från och med den 1.1.2009 firades Kouvola som Finlands tionde största stad. Anjalankoski, Elimä, Jaala, Kuusankoski, Valkeala och Kouvola slogs samman till en ny stad Kouvola med närmare 90 000 invånare.

Den riksomfattande exceptionellt vittomfattande kommunsammanslagningen, som är ensam i sitt slag, förenade över 2 800 km2 på ett mångsidigt område, ekonomiskt ur olika utgångspunkter och från varierande verksamhetskulturer kommande kommuner i olika storlekar.

Det nya Kouvola är Finlands största garnisonsstad, där det stadsliknande centrumet omges av vidsträckta landsortsområden. Kouvola är ett internationellt centrum för pappers- och skogsindustri och handels- och förvaltningstjänster. Kouvola är också Finlands största centrum för den rälsburna trafiken och landtrafiklogistiken.

Framtidens Kouvola är en dynamisk stad, som strävar efter att utveckla sig och växa kraftigt. Det satsas ärelystet på turism, miljöteknologi och utveckling av stadscentrumet.

Från Adresstjänst.net. ges ut i Finland fast bosatta, 15 år fyllda personers stadigvarande och tillfälligt adress eller en postadress.

Kouvola Presentation in English [pdf, 20 MB]

Nyttigt att veta om du flyttar till Finland

Services in English