Vesiliikennelupa on lupa, jonka tarvitset moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla tapahtuvien kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella.

Luvan voit hakea kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta.

Et tarvitse lupaa, jos

  • alue on asemakaavassa varattu tähän tarkoitukseen
  • alueella on jo toimintaan ympäristölupa.

Hae lupa myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos

  • tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Luvan voit hakea hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Liitä mukaan vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. Vesialueella pidettäville kilpailuille tarvitaan usein myös meluilmoitus.

Päivitetty 27.2.2019