Työkaluja järjestötoimintaa -sivuille on koottu eri toimijoiden oppaita, ohjeita ja työvälineitä yhdistystoiminnan tueksi.

Jelli-järjestötietopalvelu

JELLI.FI- verkkopalvelu on Pohjois-Karjalan kansalais- ja yhdistys-toiminnan sivusto. Sivustolla on kattava kooste myös muiden toimijoiden ihmisten hyvinvointiin liittyvään toimintaan sekä runsaasti apua ja ohjeita järjestötoimintaan, mm. tietoa apurahoja ja avustuksia jakavista rahastoista ja säätiöistä.

Tutustu Jelli.fi-verkkopalveluun.

Kotiseutuarkisto

Kouvolan kaupunginarkiston tiloissa toimii Kouvolan kotiseutuarkisto. Kotiseutuarkisto vastaanottaa paikallisten yhteisöjen, seurojen ja yksityisten henkilöiden arkistoja.

Tutustu kotiseutuarkiston ohjeisiin.

Patentti- ja rekisterihallitus PRH

Patentti- ja rekisterihallitus pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Rekisteröidyn yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että tiedot rekisterissä ovat ajan tasalla sekä tehdä tarvittavat muutokset PRH:n ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja PRH:n nettisivuilta.

Rekisterissä olevat tiedot voi tarkastaa PRH:n Yhdistysnetti-palvelusta.

Toimeksi.fi -tietopankki

Toimeksi-tietopankkiin on koottu eri teemojen alle monipuolinen valikoima oppaita, ohjeita ja työvälineitä kansalais- ja yhdistystoiminnan tueksi. Sivuilta löydät myös tietoa valtakunnallisista ja alueellisista verkostoista sekä työvälineitä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tueksi.

Lue lisää Toimeksi.fi -palvelusta


Päivitetty 28.3.2019