Kouvola on solmupiste Euroopan ja Aasian välillä. Uusi Silkkitie, Railgate Finland –konttijunayhteys Kiinaan kulkee Kouvolasta Xi’aniin vajaassa kahdessa viikossa.

Pelkistetty karttakuva konttijunan reitistä Kouvolasta Moskovan ja Khorgoksen kautta Kiinan Xianiin ja itärannikon kaupunkeihin.
Karttakuva konttijunan reitistä Kouvolasta Kiinaan.

Railgate Finland tuo tehokkuutta kuljetuksiin ja kilpailuetua raideliikenteelle ja mahdollistaa sekä vienti- että tuontivolyymien kasvun. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös pohjoismaiselle viennille ja tuonnille erityisesti aikataulukriittisissä toimituksissa. Konttijunan lastauksesta ja huolinnasta vastaa Kouvolan Cargo Handling Oy.

Pohjoiselle ratayhteydelle kysyntää

Kouvola-Kiina -reitti on erittäin kilpailukykyinen verrattuna kuormittuneisiin Keski-Euroopan reitteihin, sillä se on nopeampi, pohjoinen rataverkko on toimiva ja käytettävissä olevat junat pidempiä. Konttien välilastaus jää pois, koska Suomen, Venäjän ja Kazakstanin raideleveys on sama.

Konttijunayhteys tarjoaa vaihtoehdon hitaalle merikonttiliikenteelle. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisolosuhteita vaativille tuotteille, sesonkituotteille sekä esimerkiksi sahatavaralle, joka kärsii merikuljetusten kosteudesta.

Suomen kansainvälisen kaupan näkökulmasta rautatietieyhteys Euroopan ja Aasian välillä on hyvin merkityksellinen. Kiinan rautatiekuljetusten volyymin ennakoidaan kolminkertaistuvan lähivuosina.

Railgate Finland logo

Päivitetty 30.12.2020