Tiedätkö millainen työnantajamielikuva yritykselläsi on? Miten pärjäätte rekrymarkkinoilla? Osallistu valmennukseen 7.9. ja 14.-15.9.2021.

Työn motivoivuus, siitä saatu korvaus ja mm. yrityksen arvot ovat tärkeitä tekijöitä etenkin osaajille, joiden tietoja ja taitoja kaivataan yrityksissä ympäri Suomen, ja jotka saavat jopa valita tulevan työpaikkansa. Osaajien houkuttelu lähtee yrityksen työnantajakuvasta. Yrityksen tulee pärjätä työnantajamarkkinoilla yhtä lailla kuin työtä hakevien kandidaattien

Erityisesti pk-yrityksille suunnattu valmennus mahdollistaa yritysten valmentautumisen kilpailukykyisiksi työnantajiksi ja tarjoaa ensimmäistä kertaa valmennukseen osallistuville mahdollisuuden yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin. Yhteismarkkinointikampanjan suunnittelu käynnistetään valmennuksen yhteydessä ja toteutetaan syksyllä 2021.

Panostamalla aikaa valmennukseen, yritys hyötyy opeista vuosiksi eteenpäin ja parantaa merkittävästi asemaansa työnantajamarkkinoilla. Yrityksellä on valmennuksen päätteeksi valmiudet tunnistaa omat vahvuutensa työnantajamarkkinoilla.

Ohjelma

7.9. klo 9-16 Työnantajakuvan kehittämisen valmennuspäivä

 • Osa 1: Mitä on työnantajakuva ja miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut?
 • Osa 2: Liiketoiminnan kehitysnäkymistä työnantajakuvatyön kohderyhmiin
 • HARJOITUS: työnantajakuvatyön kohderyhmän/kohderyhmien määrittely
 • Osa 3: Kohderyhmäymmärryksestä työnantajan arvolupaukseen
 • HARJOITUS: työnantajan arvolupauksen haarukointi
 • Osa 4: Työnantajakuvatyön tavoitteet ja mittarit
 • Osa 5: Vuosisuunnittelu, toimeenpano ja kehittymisen seuranta
 • Osa 6: Sisäinen työnantajakuvatyö ja kulttuurin johtaminen
 • HARJOITUS: Sisäinen työnantajakuvatyö
 • OSA 7: Viestintä ja markkinointi työnantajakuvan kehittämisessä
 • HARJOITUS: Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatiminen
 • OSA 8: Kumppanuudet ja verkostot työnantajakuvan kehittämisessä
 • HARJOITUS: Kumppanuuksien ja verkostojen parempi hyödyntäminen

14.9. klo 9-16 Rekrytoinnin kehittämisen valmennuspäivä

 • Osa 1: Tyypillinen rekrytointiprosessi: totuuden hetket ja rekrytoinnin sudenkuopat
 • Osa 2: Hyvä työpaikkailmoitus ja kustannustehokas rekrymarkkinointi
 • Osa 3: Ehdokkaiden kartoitus ja kontaktointi: miten toimitaan silloin kun hakijoita ei ole?
 • Osa 4: Ryhtiä ja rakennetta työhaastatteluihin: näin onnistut haastatteluissa
 • Osa 5: Hyvä ehdokaskokemus rekrytoinnin prioriteettina
 • Jokaiseen yllä mainittuun osioon sisältyy lyhyt harjoitus

15.9. klo 9-12 Alueellisen yhteismarkkinointihankkeen suunnittelutyöpaja

– Hyvän rekrytointimarkkinoinnin yleisiä kulmakiviä
– Työpajaosuus: kohderyhmän, sisällön ja kanavien hahmottelu
– Yhteenveto: mitä saatiin aikaan ja miten hanke jatkuu tästä eteenpäin?

Kouluttaja
Kouluttajana toimii työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Juho Toivola, joka on Suomen tunnetuin rekrytointialan täydennys- ja jatkokouluttaja. Hän on tehnyt paljon töitä pk-sektorin yritysten kanssa, auttaen heitä keskittymään työnantajakuvan kehittämisessä ja rekrytoinnissa olennaisiin asioihin. Juho on palkittu 2019 Vuoden rekrytointialan kehittäjänä. Tarkemmat tiedot kouluttajasta löytyvät hänen nettisivuiltaan.

Valmennus toteutetaan verkossa. Valmennukseen ja markkinointikampanjaan osallistuminen on maksutonta.

Valmennuksen järjestää Talenttimagneetti – osaajien houkuttelun käynnistäminen EAKR-hanke (pdf)

Päivitetty 15.9.2021