Projektin tavoitteena on korjata tiedot kaupungin rakennusrekisterin, Verohallinnon ja Väestötietojärjestelmän välillä. Rekistereistä korjataan esimerkiksi virheelliset rakennustiedot, tietokantavirheet ja täydennetään puuttuvia tietoja. Projekti kattaa koko kaupungin ja projektin päätyttyä mahdollisimman monen rakennuksen tiedot ovat ajan tasalla.

Rekisteritietojen päivityksen hyötyjä:
  • Kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu
  • Rakennusrekisterien laadun parantuminen
  • Tieto luvattomista rakennuksista
  • Kiinteistöverotusta varten tarvittavat tiedot ovat oikein
  • Tieto kiinteistöjen käyttämästä rakennusoikeudesta

Projekti kestää arviolta 4-5 vuotta. Rakennustietoja tarkistetaan ja täydennetään pohjautuen ensisijaisesti hyväksyttyihin rakennuslupa-asiakirjoihin ja tarvittaessa kiinteistön omistajille lähetettävän kyselyn sekä maastokäyntien avulla. Projektista tiedotetaan myös paikallisten julkaisujen kautta.

Saitko selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista?

Jos sait Verohallinnolta selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista ja tietosi ovat muuttuneet, voit ottaa yhteyttä projektihenkilöihin, jos epäilet tietojen olevan virheelliset.

Yleisin virhe rekistereissä on väärin laskettu kokonaispinta-ala, Verohallinnon tiedoista puuttuva talousrakennus tai rakennuksen laajennus. Kiinteistöjen arvostamisesta saat lisätietoja Verohallinnon Syventävät vero-ohjeet-sivulta.

Muissa kiinteistöverotukseen liittyvissä kysymyksissä, olethan ensisijaisesti yhteydessä Verohallintoon.

Projektiryhmä

Vainonen Anna

Projektipäällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157128
0401797136
Maaomaisuus
Kaupungintalo

Järvinen Mailis

Projektityöntekijä
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158465
0407015554
Maaomaisuus
Kaupungintalo

Päivitetty 13.9.2021

Sivun alkuun