Projektin tavoitteena on korjata tiedot kaupungin rakennusrekisterin, Verohallinnon ja Väestötietojärjestelmän välillä. Rekisterit ovat puutteellisia  kuntaliitosten ja ajan kuluessa vaihtuneiden toimintatapojen takia. Projekti kattaa koko kaupungin ja projektin päätyttyä mahdollisimman monen rakennuksen tiedot ovat rekistereissä.

Rekisteritietojen päivityksen hyötyjä:
  • Kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu
  • Rakennusrekisterien laadun parantuminen
  • Tieto luvattomista rakennuksista
  • Kiinteistöverotusta varten tarvittavat tiedot ovat oikein
  • Tieto kiinteistöjen käyttämästä rakennusoikeudesta

Projekti kestää arviolta 4-5 vuotta. Rakennustietoja tarkistetaan ja täydennetään pohjautuen ensisijaisesti hyväksyttyihin rakennuslupa-asiakirjoihin ja tarvittaessa kiinteistön omistajille lähetettävän kyselyn sekä maastokäyntien avulla. Projektista tiedotetaan myös paikallisten julkaisujen kautta sekä tiedottamalla kiinteistöjen omistajia tarvittaessa.

Projektiryhmä

Järvinen Olli

Projektipäällikkö
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
0206159012
0401797031
Tonttipalvelut
Tekniikka- ja ympäristötalo

Liikkanen Anri

Projektityöntekijä
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
0206159027
0401797027
Tonttipalvelut
Tekniikka- ja ympäristötalo

Flöjt Mika

Projektityöntekijä
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
0206157128
0401797136
Tonttipalvelut
Tekniikka- ja ympäristötalo

Päivitetty 19.3.2019