Liitteet Kouvolan kaupungin perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaan

2.4. Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa

2.9. Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

2.10. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

2.12. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

3.3. Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, eirtyisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa

Lasten ja nuorten auttavat tahot Kouvolassa

Ohje lapseen tai nuoren kohdistuvista suojaamis- ja rajaamistoimenpiteistä

Päivitetty 1.11.2022

Sivun alkuun