Jos haluat perustaa moottorikelkkareitin, laadi ensin reittisuunnitelma ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi.

Tee reittisuunnitelma näin:

  • Osoita suunnitelmassa reitin kulku ja siihen kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet. Kerro reitti ja alueet niin tarkkaan, että ne voidaan suunnitelman perusteella merkitä maastoon.
  • Mainitse kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan.
  • Liitä mukaan muut reitin perustamisen ja pitämisen kannalta tarpeelliset tiedot.
  • Liitä mukaan mittakaavaltaan asianmukainen reitin kulkua osoittava kartta.

Suunnitelman hyväksyminen ei maksa mitään.

Päivitetty 12.6.2019