Miksi oppilaita laitetaan kouluissa karanteeniin? Leviääkö korona kouluissa tai päiväkodeissa? Miksi kaikkia oppilaita ei siirretä etäopetukseen? Kuka vastaa altistuneille ilmoittamisesta?
Kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén vastaa yleisimpiin koulualtistuksiin liittyviin kysymyksiin

Miksi oppilaita (ja työntekijöitä) joutuu kouluissa tai päiväkodeissa karanteeniin?

Jos lapsella tai aikuisella todetaan koronatartunta, tekee Kymsote tartunnanjäljityksen. Siinä selvitetään mistä tartunta on tullut, milloin tämä henkilö on ollut tartuttavassa vaiheessa (eli voinut tartuttaa muita) ja missä kaikkialla hän on silloin liikkunut. Jos henkilö on ollut tartuttavassa vaiheessa koulussa tai päiväkodissa, hän on voinut altistaa muita tartunnalle. Silloin ne henkilöt, joiden kanssa hän on ollut riittävän läheisissä tekemisissä, asetetaan Kymsoten toimesta 14 päivän karanteeniin. Kouluissa karanteeniin joutuu yleensä se luokka, jossa oppilas tai työntekijä on ollut sekä mahdollisesti joitakin muita henkilöitä. Päiväkodissa altistus koskee usein yhtä päiväkotiryhmää.

Ovatko altistuksen aiheuttaneet tartunnat lapsilla vai aikuisilla? Mistä ne tulevat?

Suurin osa kouluissa olevista korona-altistuksista on Kouvolassa johtunut oppilaalla olevasta tartunnasta. Myös päiväkodeissa pääosa altistuksista on johtunut lapsella olevasta tartunnasta.

Tartunnat tulevat perheestä ja vapaa-ajalta. Tyypillisesti lapsi saa tartunnan omasta perheestään. Jos yksi perheenjäsen sairastuu koronaan, se leviää hyvin helposti myös muihin samassa taloudessa asuviin. Jos perheessä on useampi eri ikäinen lapsi jotka sairastuvat koronaan, se aiheuttaa samaan aikaan altistuksia useissa eri koulu- ja päiväkotiryhmissä sekä usein myös harrastusryhmissä

Tartuntoja leviää myös muissa läheisten tuttujen, ystävien ja sukulaisten kohtaamisissa. Tartuntoja tulee perheisiin myös matkustamisen ja työpaikkojen kautta.

Kuka vastaa altistuneille ilmoittamisesta?

Koronatartunnalle altistuneiden ilmoittamisesta vastaa terveysviranomainen eli Kymsote. Kymsote soittaa puhelimitse jokaiselle altistuneelle. Altistuneita voidaan todeta Kymenlaaksossa joinakin päivinä reilusti yli sata, jolloin kaikille ei saada soitettua saman päivän aikana.

Rehtorit ja päiväkodin johtajat informoivat Wilman kautta oppilaita, perheitä ja työntekijöitä heti kun tieto altistuksesta tulee kaupungille. Kaupunki myös tiedottaa altistuksesta julkisesti, jotta mahdollisimman moni saa asiasta tiedon. Kouluista ja päiväkodeista myös soitetaan tarvittaessa perheisiin ja työntekijöille. Jos perheessä on esimerkiksi tiedossa kielihaasteita, perheeseen soitetaan ja varmistetaan että asia on ymmärretty. Kaupungin tiedottamisen kautta voidaan tukea Kymsotea ja saada tieto kulkemaan nopeammin.

Leviääkö korona kouluissa tai päiväkodeissa?

Kouvolassa on koronapandemian eli noin vuoden aikana asetettu koulu- ja päiväkotialtistusten takia karanteeniin yhteensä noin 1200 työntekijää, lasta ja oppilasta. Luvussa ovat mukana sekä kaupungin toimipisteissä että yksityisissä toimipisteissä tapahtuneet altistukset.

Näistä on tällä hetkellä tiedossa kymmenen jatkotartuntaa, joista tartunnanjäljityksen mukaan kuusi on todennäköisesti tarttunut aikuiselta aikuiselle, kolme aikuiselta oppilaalle ja yksi oppilaalta oppilaalle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yli tuhannesta altistuneesta karanteeniin asetetusta on kymmenen todettu saaneen koronavirustartunnan koulusta tai päiväkodista. Prosentteina jatkotartunnan on saanut siis Kouvolassa alle 1% altistuneista. Tämä on hiukan vähemmän kuin THLn tilastojen mukaan keskimäärin Suomessa jatkotartuntoja on esiintynyt. Kaupunki ei anna julkisesti tarkempia tietoja tartunnoista, koska suojaamme tartuntojen saaneiden yksityisyyttä.

Milloin koulu siirretään etäopetukseen?

Karanteeniin asetetaan ne, jotka Kymsoten arvion mukaan ovat altistuneet koronavirukselle. Jos on selvää, että muut koulun oppilaat ja työntekijät eivät ole vaarassa, voi koulun muu toiminta jatkua lähiopetuksessa. Jos kuitenkin todetaan vaaraa siinä, että koronatartunnat voivat levitä koulussa laajemminkin, voidaan myös koulun muita oppilaita siirtää tilapäiseen etäopetukseen esimerkiksi viikon tai kahden ajaksi.

Kaupunki voi omalla päätöksellään siirtää perusopetuksen lakimuutoksen perusteella 4.-9. luokkien ja 2. asteen oppilaita etäopetukseen. Esikoululaisille sekä 1.-3. luokkien oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville on järjestettävä lähiopetus. Koulut voidaan siirtää etäopetukseen poikkeusoloissa myös valtioneuvoston päätöksellä. Silloin koulujen etäopetukseen siirtyminen koskee laajaa aluetta.

Oppilaat pyritään pitämään aina lähiopetuksessa niin kauan kuin mahdollista. Etäopetukseen siirrytään vain, jos se on oppilaiden turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Päivitetty 17.5.2021