Miksi oppilaita laitetaan kouluissa karanteeniin? Leviääkö korona kouluissa? Miksi kaikkia oppilaita ei siirretä etäopetukseen? Kuka vastaa altistuneille ilmoittamisesta?
Kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén vastaa yleisimpiin koulualtistuksiin liittyviin kysymyksiin

Miksi oppilaita (ja työntekijöitä) joutuu kouluissa karanteeniin?

Jos lapsella tai aikuisella todetaan koronatartunta, tekee Kymsote tartunnanjäljityksen. Siinä selvitetään mistä tartunta on tullut, milloin tämä henkilö on ollut tartuttavassa vaiheessa (eli voinut tartuttaa muita) ja missä kaikkialla hän on silloin liikkunut. Jos henkilö on ollut tartuttavassa vaiheessa koulussa, hän on voinut altistaa muita tartunnalle. Silloin ne henkilöt, joiden kanssa hän on ollut riittävän läheisissä tekemisissä, asetetaan Kymsoten toimesta 14 päivän karanteeniin. Kouluissa karanteeniin joutuu yleensä se luokka, jossa oppilas tai työntekijä on ollut sekä mahdollisesti joitakin muita henkilöitä.

Ovatko altistuksen aiheuttaneet tartunnat lapsilla vai aikuisilla? Mistä ne tulevat?

Suurin osa kouluissa olevista korona-altistuksista on Kouvolassa johtunut oppilaalla olevasta tartunnasta. Työntekijöillä olevat tartunnat ovat aiheuttaneet tähän mennessä alle yhden kolmanneksen koulualtistuksista.
Tartunnat tulevat perheestä ja vapaa-ajalta. Tyypillisesti lapsi saa tartunnan omasta perheestään. Jos yksi perheenjäsen sairastuu koronaan, se leviää hyvin helposti myös muihin samassa taloudessa asuviin. Jos perheessä on useampi eri ikäinen lapsi jotka sairastuvat koronaan, se aiheuttaa samaan aikaan altistuksia useissa eri koulu- ja päiväkotiryhmissä sekä myös harrastusryhmissä

Tartuntoja leviää myös muissa läheisten tuttujen, ystävien ja sukulaisten kohtaamisissa. Tartuntoja tulee perheisiin myös matkustamisen ja työpaikkojen kautta.

Harrastustoiminnassa ei tällä hetkellä ole tiedossa leviäviä tartuntaketjuja jotka aiheuttaisivat koulualtistuksia. Kouvolassa on tiedossa kaksi harrastustoiminnassa levinnyttä tartuntaketjua, molemmat viime syksynä, molemmat jääkiekossa ja molemmat alle 20-vuotiailla.

Kuka vastaa altistuneille ilmoittamisesta?

Koronatartunnalle altistuneiden ilmoittamisesta vastaa terveysviranomainen eli Kymsote. Kymsote soittaa puhelimitse jokaiselle altistuneelle. Altistuneita voidaan todeta Kymenlaaksossa joinakin päivinä reilusti yli sata, jolloin kaikille ei saada soitettua saman päivän aikana.
Rehtorit informoivat Wilman kautta koulunsa oppilaita, perheitä ja työntekijöitä heti kun tieto koulualtistuksesta tulee kaupungille. Kaupunki myös tiedottaa altistuksesta julkisesti, jotta mahdollisimman moni saa asiasta tiedon. Kouluista myös soitetaan tarvittaessa perheisiin ja työntekijöille. Jos perheessä on esimerkiksi tiedossa kielihaasteita, koulusta soitetaan perheeseen ja varmistetaan että asia on ymmärretty. Kaupungin tiedottamisen kautta voidaan tukea Kymsotea ja saada tieto kulkemaan nopeammin.

Leviääkö korona kouluissa?

Kouvolassa on ollut koronapandemian aikana nyt yli 30 koulu- tai päiväkotialtistusta joista muutama yksityisissä toimipaikoissa ja suurin osa kaupungin toimipisteissä. Altistuneita on karanteeniin näissä asetettu yhteensä vajaan vuoden aikana noin 900 henkilöä, kun yksityiset toimijat lasketaan mukaan.

Kouvolassa on koulu- ja päiväkotialtistuksista tiedossa tällä hetkellä kolme jatkotartuntaa, joista kaksi on tarttunut aikuiselta aikuiselle ja yksi oppilaalta oppilaalle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että noin 900 altistuneesta karanteeniin asetetusta on kolmen todettu saaneen koronavirustartunnan koulusta tai päiväkodista. Prosentteina jatkotartunnan on saanut Kouvolassa noin 0,3% altistuneista. Kaupunki ei anna julkisesti tarkempia tietoja koulukohtaisista tartunnoista, koska suojaamme tartuntojen saaneiden yksityisyyttä.

Jatkotartunnat kouluissa ovat hyvin harvinaisia koko Suomessa. THLn mukaan koulualtistuksissa jatkotartunnan saa keskimäärin noin 1% oppilaista ja alle 2% henkilöstöstä. THLn valtakunnalliset tilastot jatkotartunnoista.

Milloin koulu siirretään etäopetukseen?

Karanteeniin asetetaan ne, jotka Kymsoten arvion mukaan ovat altistuneet koronavirukselle. Jos on selvää, että muut koulun oppilaat ja työntekijät eivät ole vaarassa, voi koulun muu toiminta jatkua lähiopetuksessa. Jos kuitenkin todetaan vaaraa siinä, että koronatartunnat voivat levitä koulussa laajemminkin, voidaan myös koulun muita oppilaita siirtää tilapäiseen etäopetukseen esimerkiksi viikon tai kahden ajaksi. Kaupunki voi omalla päätöksellään siirtää perusopetuksen lakimuutoksen perusteella 4.-9. luokkien oppilaita tilapäiseen etäopetukseen. 1.-3. luokkien oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville on järjestettävä lähiopetus. Kymsote voi tartuntatautilain perusteella määrätä tarvittaessa koko koulun suljettavaksi.

Oppilaat pyritään pitämään aina lähiopetuksessa niin kauan kuin mahdollista. Etäopetukseen siirrytään vain, jos se on oppilaiden turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Miksi kaikkia oppilaita ei siirretä etäopetukseen?

Toistaiseksi koko Suomessa perusopetuksen koulut ovat lähtökohtaisesti lähiopetuksessa. Yksittäisiä kouluja voidaan siirtää etäopetukseen, mikäli koronaviruksen epäillään alkavan levitä koulussa. Todetut jatkotartunnat kouluissa ovat kuitenkin olleet niin harvinaisia, että kaikkien oppilaiden siirtäminen etäopetukseen ei ole vielä tarpeellista.


Vaikuttaako brittimuunnos tähän asiaan?

Todennäköisesti vaikuttaa. Koronaviruksen brittimuunnos näyttäisi leviävän nykyistä meillä olevaa virustyyppiä tehokkaammin kaikissa ikäryhmissä, myös lapsissa ja nuorissa. Jos brittivirus alkaa leviämään Suomessa, se voi tarkoittaa koulujen siirtämistä etäopetukseen ja myös lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeyttämistä.

Päivitetty 17.2.2021