AS 1 Alkusammutus

Sisältö

 • Alkusammutusta eli palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein
 • Tietoa, miten tulipaloista aiheutuvia vahinkoja voitaisiin vähentää
 • Tietoa palamisen perusedellytyksistä, alkusammutusvälineistä ja -menetelmistä
 • Harjoitellaan käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä

Kenelle

 • Terveydenhuoltoalan työntekijät
 • Toimistoissa, kaupan alalla ja hotelli- ja ravintola-alalla työskentelevät
 • Vartijat ja järjestyksenvalvojat
 • Harrasteporukat
 • Oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat
 • Kaikki alkusammutustaitojen ylläpitämisestä kiinnostuneet

Alkusammutuskurssin hyväksyttävästi suorittanut on oikeutettu saamaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymän alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Toteutus

 AS 1 -koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti 1 h teoriaa ja 1 h käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Tulityökortti

Sisältö

 • Lisätään tulityöntekijöiden riskitietoisuutta
 • Tietoa vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja oikean toiminnan käynnistäminen mahdollisessa onnettomuustilanteessa
 • Hitsaus- ja tulitöiden riskitekijät
 • Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden riskitekijät
 • Suojeluohje
 • Tulitöiden valvonta ja tulityöluvat
 • Tulitöiden turvatoimet
 • Toimet palon sattuessa ja hätäilmoituksen teko
 • Alkusammutusteoria
 • Alkusammutus- ja turvatoimenpiteiden harjoitus

Kenelle

 • Tulityöntekijät
 • Katto- ja vedeneristysalan tulityöntekijät
 • Tulitöistä vastaavat työntekijät
 • Tulitöiden valvonta- ja vartiointihenkilöstö

tulityöluvan myöntäjät Tulityökortti antaa pätevyyden toimia sekä perinteisten tulitöiden parissa että katto- ja vedeneristysalan tulitöissä. Tulityökurssin hyväksyttävästi suorittanut on oikeutettu saamaan Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymän tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Toteutus

 Lähiopetuksena, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Työturvallisuuskortti

Sisältö

 • Työturvallisuuden perusteet yhteisillä työpaikoilla, tehdasalueilla ja rakennustyömailla
 • Työpaikan vaaratekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • Ennakointi ja toimimien tapaturma- ja onnettomuustilanteissa
 • Työntekijöiden perehdyttämistä työturvallisuuteen

Kenelle

Satunnaisia tai tilapäisiä töitä yhteisillä työpaikoilla tai oman organisaation sisällä tekeville henkilöille, esimerkiksi asentajille, alihankkijoille, urakoitsijoille ja huoltomiehille.

Työturvallisuuskurssin hyväksyttävästi suorittanut on oikeutettu saamaan Työturvallisuuskeskuksen myöntämän työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Toteutus

 Lähiopetuksena, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002

Sisältö

 • Sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen
 • Sähköistä johtuvat tapaturmat
 • Sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten periaatteet
 • Vastuuhenkilöiden tehtävät
 • SFS 6002 asema

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt

Toteutus

 Lähiopetuksena 8 x 45 min.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Sähköturvallisuustutkinnot STT 2 ja STT 3

Sisältö

 • STT2 ja STT 3 ovat Tukesin määrittämiä kirjallisia kokeita
 • Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt Hyväksytystä suorituksesta saa Sähköpätevyys 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Toteutus

 Koe 3 tuntia

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Vesityökortti – vesilaitokset

Sisältö

Riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä, kuten sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa 1350/2006 ja 1351/2006 on säädetty

Kenelle

Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai vastaavassa työskentelevälle tai talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevälle henkilölle.

Talousvesihygieeninen osaaminen osoitetaan suorittamalla Valviran ylläpitämä talousvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Toteutus

Koulutuksen kesto osaamistesteineen on yksi työpäivä. Osaamistesti suoritetaan koulutuksen lopuksi. Myös pelkän kokeen suorittaminen on mahdollista, mutta koulutukseen osallistumista suositellaan.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Vesityökortti – allasvesi

Sisältö

Riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttö[1]tarkkailusta ja lainsäädännöstä, kuten sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa 1350/2006 ja 1351/2006 on säädetty

Kenelle

Uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevälle, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevälle henkilölle Allasvesihygieeninen osaaminen osoitetaan suorittamalla Valviran ylläpitämä allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille. Valvira myöntää vesityökortin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Toteutus

Koulutuksen kesto osaamistesteineen on yksi työpäivä. Osaamistesti suoritetaan koulutuksen lopuksi. Myös pelkän kokeen suorittaminen on mahdollista, mutta koulutukseen osallistumista suositellaan.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.

Päivitetty 5.1.2022