AVEKKI 1

Sisältö

 • Työpaikalla tapahtuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy ja hallinta AVEKKI-koulutus- ja toimintatapamallin avulla
 • Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • Haastavien työtilanteiden ennakointi
 • Suunnittelun ja viestinnän taitoja, viestintä uhkatilanteessa
 • Tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä
 • Oman tunnetilan haltuunotto (pelko ja viha)
 • Yhteistyön ja oman toiminnan arviointia
 • Keinoja työpaikan turvallisuuden hallintaan sekä itsensä suojaamiseen
 • Yhteisiä toimintatapoja työ- ja asiakasturvallisuuden turvaamiseksi
 • Jälkiselvittely
 • Lainsäädäntö

Kenelle

 • Haastavia kohtaamisia työssään kokeville (asiakaspalvelu-, hoivatyö jne.)

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämän todistuksen.

Toteutus

12–16 h sovitusti työyhteisön tarpeiden mukaan lähiopetuksena, vuorovaikutteiset luennot ja harjoitukset.

Ota yhteyttä

Päivi Hietaharju, paivi.hietaharju@ksao.fi, 040 740 7629

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Hätäensiapu/ensiavun kertauskoulutus

Sisältö

 • Auttaminen henkeä uhkaavassa tilanteessa, onnettomuudessa tai sairauskohtauksen sattuessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön)
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokin ja suurten verenvuotojen ensiapu
 • Lisäksi 8 h koulutuksessa opitaan tunnistamaan yleisimmät sairauskohtaukset
 • Tarvittaessa käsitellään ryhmäkohtaisia muita aiheita ja tietoa tapaturmien ehkäisystä

Kenelle

 • Kaikille, jotka haluavat oppia ensiaputaitoja tai tarvitsevat työssään tai opintoihinsa liittyen ensiapukoulutusta
 • Hätäensiapukoulutuksen suorittamalla voi myös päivittää yhden kerran voimassa olevan EA1- tai EA2-todistuksen

KSAOn EA-kortti on voimassa kolme vuotta.

Toteutus

Lähi- tai etäopetuksena 4–8 x 45 min., vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Ensiavun peruskoulutus 1

Sisältö

 • Auttaminen henkeä uhkaavassa tilanteessa, onnettomuudessa tai sairauskohtauksen sattuessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön)
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokin, suurten verenvuotojen ensiapu 
 • Sairauskohtausten ensiapu
 • Erilaisten haavojen, palovammojen, nyrjähdysten, venähdysten, murtumien, päävammojen, myrkytysten ja silmätapaturmien ensiapu
 • Tarvittaessa käsitellään ryhmäkohtaisia muita aiheita ja tietoa tapaturmien ehkäisystä

Kenelle

• Kaikille, jotka haluavat oppia ensiaputaitoja tai tarvitsevat työssään tai opintoihinsa liittyen ensiapukoulutusta

KSAOn EA-kortti on voimassa kolme vuotta.

Toteutus

Lähiopetuksena 16 x 45 min. Vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Ensiavun jatkokoulutus 2

Sisältö

 • Syvennetään ja laajennetaan EA1-kurssin tietoja ja taitoja
 • Hätäensiavun kertaus
 • Taktiikat ensiapu- ja monipotilastilanteessa
 • Vammamekanismin merkitys
 • Loukkaantuneen tutkiminen ja tarkkailu sekä ensiapuasennot
 • Toiminta kuuman ja kylmän ympäristön aiheuttamissa ensiaputilanteissa
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammojen, rankavammojen, pään ja kasvojen vammojen ensiapu
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Tarvittaessa käsitellään ryhmäkohtaisia muita aiheita ja tietoa tapaturmien ehkäisystä

Kenelle

 • Kaikille, joilla on ensiavun peruskoulutus/EA1 voimassa ja jotka haluavat syventää ensiaputaitojaan tai tarvitsevat työssään tai opiskeluihinsa liittyen syventävää ensiapukoulutusta/ EA2-koulutusta

KSAOn EA-kortti on voimassa kolme vuotta.

Toteutus

Lähiopetuksena 16 x 45 min., vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Mielenterveyden ensiapu1 -koulutus

Sisältö

 • Tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä
 • Miten huolehtia omasta ja läheisten mielenterveydestä
 • Taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä
 • Mitä hyvä mielenterveys on
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
 • Elämänhallinta

Kenelle

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat vaalia ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä

Toteutus

Vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Hietaharju, paivi.hietaharju@ksao.fi, 040 740 7629

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.

Päivitetty 5.1.2022