Työelämäkumppanuus on tasavertaista yhdessä tekemistä ja kehittämistä

  • Koulutus- ja kehittämisyhteistyötä
  • Kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja
  • Työ- ja elinkeinoelämän vahvaa edustusta ammatillisissa neuvottelukunnissa
  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittämistä ja työpaikkaohjaajien koulutusta
  • Työelämälähtöisiä projekteja
  • Yrityksien ja julkisyhteisöjen tarpeiden mukaan järjestettyjä koulutuksia
  • Koulutustarpeiden ennakointia ja määrällistä suunnittelua
  • Asiantuntijapalveluita

KSAO on tehnyt kumppanuussopimuksia mm. Tullin, Kastekin, seurakunnan ja Kouvolan kaupungin eri yksiköiden kanssa.Tavoitteenamme on lisätä asiakkuuksia ja kumppaneita. Yhteistyöstä ja sen tavoitteista solmitaan kumppanuussopimus, jossa määritellään yhteistyön tavoitteet sopimuskaudelle.

Päivitetty 14.10.2019