Vuosi 2020

  • Opiskelijoita noin 2 400
  • Henkilökuntaa 212

Valmistuneet tutkinnoittain

  • Perustutkinto 590
  • Ammattitutkinto 97
  • Erikoisammattitutkinto 79

Yhteensä 766

Suoritetut lyhytkurssit

Kortti- ja täydennyskoulutukset 517

Yhteishaku

  • Hakijoita 1 871
  • Aloituspaikkoja 480
  • Vetovoimakerroin 1,19

Jatkuva haku

  • Hakijoita tutkintotavoitteeseen koulutukseen 1 030
  • Koulutuksen aloittaneita 828

Talous

Budjetti vuonna 2021 noin 23 Milj. €.

Päivitetty 10.3.2021