Laatutyö KSAOssa

KSAOn laadunhallinta kattaa kaiken oppilaitoksen toiminnan ja sen perusajatuksena on toiminnan jatkuva ja systemaattinen parantaminen. Toiminnan laadun kehittämisessä hyödynnetään saavutettuja tuloksia sekä asiakkaiden tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia. KSAOssa laadunhallinta on keskeinen johtamisen, toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen sekä kehittämisen väline verkostomaisessa koulutuspalvelujen ekosysteemissä. Laadunhallinnan tehtävänä on selkeyttää toiminnan menettelyjä ja yhteisiä pelisääntöjä. Jokainen työntekijä KSAOssa vastaa oman työnsä laadusta.

KSAO noudattaa laatutyössään ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa ja laadunhallintasuositusta. KSAOn toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä on kokonaisvaltainen laadunhallinnan työväline, jonka avulla suunnitellaan, ohjataan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa.

Ksaon toimintajärjestelmän osa-alueet kaaviokuvana
KSAOn toimintajärjestelmän tärkeimmät osa-alueet (CQAF-mallin mukaan)

Päivitetty 3.12.2021