Tutustu verkostojen kotisivuihin finvet.fi

AKKUNA VENÄJÄLLE – verkosto

Yhteistyötä yli rajojen, yhdessä ammattioppilaitosten oppilaiden ja opettajien kesken

Akkuna Venäjälle -verkoston tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri alojen ammattilaisia tarjoamalla opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuudet hankkia perustiedot Venäjästä toimintaympäristönä ja valmentautua Venäjään liittyvään toimintaan.

Verkoston tavoitteet

  • Lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kiinnostusta ja osaamista Venäjän kieleen ja kulttuuriin.
  • Kouluttaa elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin eri ammattialojen ammattilaisia.
  • Opiskelijoiden työpaikalla hankittavan osaamisen laajentaminen ja vakiinnuttaminen tapahtuvaksi myös Venäjällä.
  • Yhteistyö Venäjällä toimivien suomalaisten yritysten kanssa
  • Opettajien ja asiantuntijoiden job shadowing -jaksojen toteuttaminen samanaikaisesti opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen kanssa.
  • Uusien sosiaalista mediaa hyödyntävien tiedotus- ja yhteistyömenetelmien kehittäminen.

Koordinaattori: Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Verkoston jäsenet:
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä/Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto SAMPO
Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto SAMIedu
Savon koulutuskuntayhtymä/Savon ammattiopisto SAKKY
Kainuun ammattiopisto KAO
Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto Lappia LAPPIA
Sastamalan koulutuskuntayhtymä SASKY
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
Helsinki Business College Oy/Business College Helsinki HBC
Espoon koulutuskuntayhtymä OMNIA
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä LUKSIA
Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti TAI
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä SALPAUS
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU
Hengitysliitto ry/Ammattiopisto luovi LUOVI

INTIA – verkosto

Ammatillisen koulutuksen Intia-verkosto (15 suomalaista ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiota) jatkaa hankekaudella 2016-2017 aiemmin toteutetuissa verkostohankkeissa aloitettuja opiskelijoiden työssäoppimis- ja asiantuntijoiden työelämäjaksoja sekä henkilöstön (opettajat/kouluttajat/opinto-ohjaajat/johdon edustajat) asiantuntijamatkoja

Hankerahoituksella voidaan toteuttaa yhteensä 29 neljän viikon opiskelija- ja 6 (max 1 viikko) asiantuntijaliikkuvuutta. Hankkeessa ylläpidetään ja kehitetään jo olemassa olevaa yhteistyöverkostoa. Uusia työelämäkumppaneita etsitään ja uusia koulutusaloja (esim. matkailu, käsi- ja taideteollisuus, taideaineet) otetaan mukaan toimintaan.

www.finvet.fi

Koordinaattori: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä – GRADIA

HANAKO – verkosto

HANAKOn tavoitteena on

kehittää ja vakiinnuttaa vastavuoroista monialaista yhteistyötä
mallintaa verkostotoimintaa ja kehittää maiden välille toimiva yhteistyöverkosto
edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä
luoda innovaatioita opetuksen ja työelämän kehittämiseen
kehittää opetusaineistoa
www.facebook.com/HanakoMediaCluster

Koordinaattori: Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

HULA – verkosto

HULA – Huippulaadulla asiakaspalvelun ja palvelualojen taitajaksi

Hankkeen tavoitteet

Kehittää huippulaadukasta palvelualojen osaamista toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hotelli-, ravintola-, catering-, matkailu-, liiketalous ja tieto- ja viestintätekniikan koulutusaloilla luoda hankkeen aikana yhteinen pohjoismainen, eurooppalainen ja EU:n ulkopuolisten alueiden toimintaverkosto ammatillisen koulutuksen palvelualojen osaamisen, toiminnan ja toimintaympäristöjen monimuotoisuuden kehittämiseksi työelämän osaamistaitovaatimusten mukaisesti mahdollistaa yhtä aluetaloutta laajemman käsityksen muodostamisen kansallisesta palvelualojen osaamisen kehittämistarpeesta sekä mahdollisesta vertaisoppimisen ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisen lisäksi uusien toimintatapojen ja sisältöjen kehittämiseen kotimaisessa ja kansainvälisessä verkostossa.

www.salpaus.fi/hula-huippulaadulla-asiakaspalvelun-ja..

www.facebook.com/salpaus/posts

Koordinaattori: Koulutuskeskus Salpaus

Global VET – Verkosto

Gloval VET – verkostossa tuotetaan yhteistä materiaalia ja ohjeistusta verkostojen käyttöön

Päivitetty 6.7.2020