Kansainvälistyvät kouluttajat EAKR

Tavoitteena koota yhteen kouluttajia, joilla on kiinnostusta kouluttaa kansainvälisillä markkinoilla

1.4.2018 – 31.07.2020

OSAAMISTA VIEMÄÄN!

Kansainvälistyvät kouluttajat
International teachers and trainers

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen Kaakkois-Suomesta kouluttajia, joilla on kiinnostusta kouluttaa omaa substanssiosaamistaan kansainvälisillä markkinoilla, parantaa heidän valmiuksiaan kansainväliseen toimintaan sekä luoda koulutusvientiä varten uusia skaalattavia koulutusmuotoja. Tavoitteena on myös tukea opetushenkilöstön monikulttuurisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä. Lisäksi hankkeen yhteydessä pyritään kartoittamaan alueella toimivia vientiyrityksiä, jotka voivat hyötyä kumppanuudesta koulutusorganisaation kanssa.

Hankekokonaisuuteen sisältyy

  • osaajatietopankin kokoaminen
  • tietoiskuja
  • valmennusta ja tutustumismatkoja
  • koulutusvientituotteiden valmistelua ja tuotteistamista
  • yhteistyöyritysten verkoston kartoittamista

Toimenpiteet on suunnattu koulutuspalveluja tarjoaville kansainvälisestä liiketoiminnasta kiinnostuneille koulutusorganisaatioille.

Hankkeessa mukana KSAOn lisäksi XAMK ja Taitaja.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto sekä Kymenlaakson liitto.

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kansainvalistyvat-kouluttajat/