Erasmus+ for Security E4S

Parannetaan turvallisuusalalla työskentelevien vuorovaikuttaa erilaisista kulttuuritaustoista tulevien asiakkaiden kanssa

2016-1-FI01-KA202-022710
2016-2018

Erasmus+ for Security (E4S) -projektin päätavoite on parantaa turvallisuusalan opiskelijoiden ja henkilöstön sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevien sidosryhmien taitoja olla vuorovaikutuksessa erilaisista kulttuuritaustoista tulevien asiakkaiden kanssa.

Hankkeessa on mukana oppilaitoksia Suomesta, Alankomaista, Iso-Britanniasta, Irlannista ja Unkarista.

Hanke saa rahoitusta Erasmus+ KA2 -ohjelmasta.

https://www.e4s.fi/