Erasmus+ First things first

Edistetään työterveyttä ja työhyvinvointia hius- ja kauneusalalla

2017 – 2019

Työturvallisuus on yhä tärkeämpää huomioida hius- ja kauneusalalla. Itsensä työllistäminen ja yrittäjyys ovat myös alalla tärkeitä taitoja. Turvalliset työympäristöt pidentävät työuria. Erityisesti kemikaaleille altistumisen aiheuttamat työperäiset sairaudet ovat tyypillisiä. Nämä altistumiset johtuvat liian usein välipitämättömyydestä tuvallisuusohjeita kohtaan. Ongelma on maailmanlaajuinen.

First things first -projektin tavoitteena on parantaa tietoisuutta työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista hius- ja kauneusalalla. Projektissa koottu ja tuotettu informaatio tukee sekä yritysten että koulutuksen järjestäjien toimintaa, vähentää siten työperäisiä sairauksia ja vaaratilanteita sekä mahdollistaa entistä pidemmät työurat alalla. Projektin tuotokset tukevat myös alalla työskentelevien yrittäjyystaitoja ja elinikäistä oppimista.

KSAOn lisäksi mukana projektissa ovat Careeria ja PikkuReata Suomesta sekä oppilaitoksia Alankomaista, Espanjasta, Virosta ja Iso-Britanniasta. Mukana on myös hius- ja kauneusalan yrityksiä.

Hanketta rahoittaa Euroopan komission ERASMUS + -ohjelma. 

https://www.firstthingsfirst.eu