Race4Scale

Yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä

– Development of the multidisciplinary educational, business and RDI opportunities for the Finnish-Russian automotive and motorsport industry ecosystem

SOUTH-EAST FINLAND- RUSSIA CBC PROGRAMME 2014-2020
Rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan hanketoimintaa Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjä Federaation ja Suomen Tasavallan rahoituksella.

1.5.2020 – 31.10.2022

Hankkeen avulla luodaan yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten partnereiden sekä alueiden toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä.

Tavoitteet

  • Kasvattaa yhteistyötä alan pk-yritysten ja tutkimuslaitosten kesken.
  • Lisätä elinikäistä oppimista sekä taata yrityksille ammattitaitoista henkilöstöä.
  • Luoda ylikansallisia ja yhteisiä opetusohjelmia.

Toimenpiteet

  • Autoalan tutkimukset, mm. autoalan tulevaisuus ja millaista ammattiosaamista tulevaisuudessa tarvitaan.
  • Innovaatioleirit ja työpajat alan erityisosaajille, opiskelijoille ja oppilaitosten edustajille.
  • Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön vaihdot hankepartnereiden kesken.
  • Monialaisten autoalan ekosysteemiin liittyvien opetusohjelmien kehittäminen ja testaus.

Hanketta koordinoi XAMK, KSAOn lisäksi partnereina on oppilaitoksia Suomesta ja Venäjältä.

https://www.xamk.fi/en/research-and-development/race4scale-development-of-automotive-and-motorsport-ecosystems/