Intia-yhteistyöverkosto

Tavoitteena edistää monialaista yhteistyötä sekä tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista

1.3.2019 – 31.12.2021

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Intia‐verkoston toiminnan konkreettisena tavoitteena on edistää opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja yritysten muun henkilöstön tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa kotimaassa ja kohdealueella.

Verkosto tukee myös suomalaisen koulutuksen tunnetuksi tekemistä ja Suomi-brändin rakentamista Intiassa. Opettajavaihdon kehittäminen suomalaisten ja intialaisten opettajien välillä syventää globaalia kasvatusnäkökulmaa ja tuo sen useamman opiskelijan ja opettajan ulottuville ammatillisessa koulutuksessa edistäen näin kotikansainvälistymistä. Verkoston tavoitteina on kehittää ja mahdollistaa opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia, edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä, laajentaa Intia-tietoutta opiskelijoiden ja henkilöstön piirissä, ja tarjota mahdollisuus oppia transversaaleja taitoja Euroopan ulkopuolisessa maassa.

https://finvet.fi/fi/intiaverkosto/etusivu