ImProfEdu

Yhteinen oppimisympäristö ja opetusmateriaali opiskelijoille cross-border-yrityksessä työskentelyä varten

– Improving professional education based on needs of the labor market in Russia and Finland by using digital technologies

SOUTH-EAST FINLAND- RUSSIA CBC PROGRAMME 2014-2020
Rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan hanketoimintaa Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjä Federaation ja Suomen valtion rahoituksella.

1.5.2020-31.10.2022

Hankkeen tavoitteena on valmistaa uusi yhteinen oppimisympäristö ja opetusmateriaali, joiden avulla tarjotaan suomalaisille liiketalouden, matkailun, rakentamisen sekä hius- ja kauneusalojen opiskelijoille taitoja venäläisessä työympäristössä työskentelyyn ja venäläisille opiskelijoille suomalaisessa työympäristössä tarvittavia taitoja.

Hanketta koordinoi KSAO ja mukana lisäksi Ekami sekä kolme oppilaitosta Pietarista.

https://www.improfedu.org/en/