Erasmus+ We live and experience Europe

Kerätään ja jaetaan parhaimpia ja innovatiivisimpia ammatillisen koulutuksen opetusmenetelmiä

14.10.2018 – 13.10-2021

Hankkeen tavoitteena on kerätä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden parhaimpia ja innovatiivisimpia opetusmenetelmiä ja jakaa niitä eurooppalaisten ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Hanketta koordinoi Saksa.

We live and experience Europe hankkeen tulokset on kerätty yhteiselle padlet-alustalle. Hankkeen aikana on kerätty partnerioppilaitosten hyviä käytänteitä erityisesti yhteisten aineiden opetukseen. Klikkaa tästä käytänteisiin.

KSAOn lisäksi mukana ovat Espanja, Turkki ja Romania.

Hanketta rahoittaa Euroopan komission ERASMUS+ -ohjelma.