Kansainvälisyyshankkeet – Käynnissä

Global VET -verkosto

Koulutetaan ammatillisen koulutuksen henkilöstöä ja johtoa globaaliin toimintaan

Intia-yhteistyöverkosto

Tavoitteena edistää monialaista yhteistyötä sekä tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista

Race4Scale

Yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä

ImProfEdu

Yhteinen oppimisympäristö ja opetusmateriaali opiskelijoille cross-border-yrityksessä työskentelyä varten

Erasmus+ SEIL

Tuotetaan hyvinvointiteknologia-alan sovelluksia vanhusten kotihoidon tukemiseen teknisten ja hyvinvointialojen yhteistyönä.

Erasmus+ EQUITY

Kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheisiin