YSO1 – Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi

Hankkeen toiminta-aika 4.11.2016 – 31.12.2017

Hankkeessa ovat mukana Ylivieskan ammattiopisto (hallinnoija), Haapajärven ammattiopisto, Oulaisten ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Suomen Diakoniaopisto, Porvoon International College, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Kouvolan seudun ammattiopisto.

Hanketta osarahoittaa Opetushallitus.

Tavoitteet, joilla edistetään ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa

  • edistetään reformin toimeenpanoa kehittämällä luokattomuutta ja yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien
  • kehitetään uusia osaamisperusteisia oppimis- ja ohjausratkaisuja
  • yhtenäistetään henkilökohtaistamisen käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa
  • testataan ja kehitetään edelleen osaamisen tunnistamisprosessin mallia
  • rakennetaan ja testataan osaamiskartoitus itsearvioinnin ja osaamisen tunnistamisen apuvälineeksi