Yrittäjyysmentorien pilotointi

Kootaan yrittäjäverkosto tukemaan KSAOn yrittäjyyspolulla opiskelevia, luodaan yrittäjyysmentoroinnin malli.

""

1.1.-31.12.2020

Hankkeen tavoitteena on sekä luoda tiivis yrittäjien verkosto tukemaan KSAOn yrittäjyyspolulla opiskelevia että järjestää opiskelijoille mahdollisuuksia saada lisää ajankohtaista tietoa oman alansa yrittäjyydestä ja luoda verkostoja oman alansa yrityksiin jo opiskeluaikana.

Toimenpiteet

 • Mentoroinnista kiinnostuneiden yritysten selvitys ja kontaktointi
  • Alakohtainen markkinointi opiskelijoille ja opettajille
  • Yritysvierailujen, yrittäjyystapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
  • Henkilökohtaiset mentoroinnit (luovat alat, yrittäjyyspainotteiset alat)
  • Mentorointimallin luominen
  • Opiskelijoiden ohjaaminen yrittäjyyspolulle

Tulokset:

 • Yrittäjäksi kasvamista tukeva mentorointiverkosto KSAOn yrittäjyyspolkuopiskelijoille
  • Pysyvät käytänteet: Yrittäjyystapahtumat ja yrittäjyysmentoroinnin malli
  • Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön lisääntynyt yrittäjyys- ja mentorointiosaaminen
  • Mentorointi toimii vakiintuneena käytänteenä osana KSAOn yrittäjyyskasvatusta

Lisätietoja

Hankevastaava Antti Hieta, 020 615 6346, antti.hieta(at)ksao.fi
Hankeassistentti Paula Filppu, 020 615 5508, paula.filppu(at)ksao.fi