Yrittäjäkasvatuksen buusteri

""

Hankkeessa toimiva yrittäjyyskasvatuksen tehostamiseen keskittyvä asiantuntija (Boosteri) kehittää KSAOlle yrittäjyyttä tukevia opintoja, sekä toimii aktiivisesti opettajien tukena ja jäsenenä alueellisissa yrittäjyyden edistämiseen tähtäävissä verkostoissa. Boosteri toimii opettajien rinnalla ja tukena mm. uudenlaisten yrittäjyyden oppimisympäristöjen (mm. osuuskunta) luomisessa ja kehittämisessä.

Asiantuntemuksensa ja verkostojensa kautta Boosteri tarjoaa tukensa opettajille yrittäjyyskasvatuksen integroimiseksi osaksi ammatillisia opintoja. Boosteri toimii opettajan näkökulmasta käytännön tukena yrittäjyyskasvatuksen uusien työkalujen käyttöönotossa ja kehittämisessä. Boosteri toimii myös yhteyshenkilönä ja toteuttajana erilaisiin työelämäyhteistyöhön ja oppilaitosten yms. toimijoiden verkostoitumiseen liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Boosterin yhteyksien kautta opettajien (ja sitä kautta opiskelijoiden) käytössä on koko yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämisen kannalta elintärkeä asiantuntijaverkosto.