Virtaa työpaikkaohjaajakoulutuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Virtaa työpaikkaohjaajakoulutuksesta -hankkeessa kehitetään jatkotuote KSAOn työpaikkaohjaajakoulutusmallille nuorten oppisopimusten näkökulmasta.

7.2.2014 – 31.12.2015

Hankkeessa luodaan joustavasti toteutettava työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalli alle 25-vuotiaiden opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin. Kohderyhmänä on Kouvolan seudun ammattiopiston ja KSAO Aikuisopiston opettajia, työelämän edustajia ja välillisenä kohderyhmänä opiskelijat. Hankkeessa ovat mukana sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ravitsemis- ja talousala. 

Hankkeessa järjestetään koulutusta työpaikkaohjaajille oppilaitoksessa, heidän työpaikoillaan ja verkossa. Samalla kokeillaan tablettien käyttöä työpaikkakoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen välineenä. Hankkeessa laajennetaan tieto- ja viestintätekniikan sekä somen käyttöä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen välineenä. Koulutus aloitetaan osaamiskartoituksella ja päätetään palautteiden antoon.

Toteutusmalli on vakiinnutettu KSAOssa mm. viemällä se toimintajärjestelmään osaksi työpaikkaohjaajakoulutusten prosessikuvausta. Alat hyödyntävät hankkeessa tuotettua toimintaohjetta koulutusta järjestäessään. Hankkeessa hyödynnetään KSAOn www sivujen ohjausmallia koulutusten oppimisympäristönä. Ohjausmallia on täydennetty hankkeessa tuotetuilla videoklipeillä ja muulla aineistolla.

""