VETO-TOP2

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen arviointi ja hyvien käytänteiden jakaminen vertaisarvioinnin avulla.

""

Koordinaattori

Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Osatoteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Verkostohankkeen tavoitteena on:

  • Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä oppikoulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen. Laatukulttuurin kehittäminen ja laadun jatkuvan parantamisen varmistaminen.
  • Vahvistaa opiskelijoiden osallistumista laadun arviointiin
  • Arvioida työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua, tunnistaa ja löytää hyviä käytänteitä työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaan.
  • Luoda kullekin kumppanille oma sekä verkoston yhteinen kehittämissuunnitelma työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan parantamiseksi pohjautuen vertaisarvioinnin tuloksiin
  • Hyödyntää vertaisarvioinnin tuloksia ja tunnistaa työpaikalla järjestettävästä oppimisesta kerättävän palautteen hyödyntämisen kriittiset pisteet.
  • Kehittää hankkeessa verkostolle soveltuvaa vertaisarvioinnin prosessia ja mallintaa arvioitu prosessi. Vakiinnuttaa hankkeessa toteutetun vertaisarvioinnin toimintamalli (seuraavat hankekaudet)
  • Hyödyntää muiden laatuverkostojen hyviä käytänteitä