VETO-REF

VETOREF,
Laatua koulutusprosessien tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen reformin hengessä

Toteutusaika 1.1.2017 – 31.12.2017

VETO-REF on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota hallinnoi Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Sampo. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Savon koulutus Oy, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä ja Kouvolan seudun ammattiopisto.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa opetushenkilöstön tietoisuutta reformista ja uudesta rahoituksesta ja näin edistää reformin tavoitteiden mukaisten toimintatapojen käyttöönottoa koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja parantamisessa.

Hankkeessa:

  1. Pilotoidaan reformityön vertaisryhmäkäytäntö. Vertaistapaamisiin osallistuu verkoston oppilaitosten esimiesten sekä eri alojen opettajien ja opiskelijoiden edustajia. Ryhmät suunnittelevat keinoja eri koulutusalojen/?muotojen välisten raja?aitojen poistamiseksi ja kehittävät koulutusprosessien laatuun liittyviä arkikäytäntöjä reformin tavoitteiden suuntaisiksi. 
  2. Luodaan reformin jälkeiseen tilanteeseen soveltuva työkalu koulutusprosessien tehokkuuden ennakointiin ja seurantaan.

Muita tavoitteita:

  • Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä oppia toisilta.
  • Kehittää ja käyttöönottaa edellisten hankkeiden kartoituksissa, katselmoinneissa ja arvioinneissa havaittuja parantamisalueita.
  • Sitouttaa ja osallistaa oppilaitosten johtoa/esimiehiä, henkilöstöä ja opiskelijoita laadunhallintaan.

Kehittämällä koulutuksen vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvää laadunhallintaa sekä lisäämällä henkilöstön tietoisuutta ja osallisuutta reformin toteutuksesta, mahdollistamme strategian ja sen kriittisten menestystekijöiden toteutumista reformissa ja reformin mukaisten toimintamallien ja prosessien jalkautumista.