VETO-LAKU

""

Toteutusaika 1.1.2018– 31.12.2018

VETO-LAKU on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota hallinnoi Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä ja Kouvolan seudun ammattiopisto.

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän osallistumista laadunhallintaan ja sen toimenpiteisiin tarkoituksenmukaisilla ja vaikuttavilla tavoilla. Hankkeessa arvioidaan myös organisaatioiden laatukulttuurin nykytila ja laadunhallinnan toimenpiteiden vaikuttavuus sekä suunnitellaan, miten laadunhallintaa ja sen toimenpiteitä tulisi kehittää.