TOPNET

TOPNET mallintaa vertaistyöskentelyä ja
mobiileja toimintatapoja työssäoppimisessa


TOPNET -hankekokonaisuudessa (II ja III) rakennetaan malleja työssäoppimiseen, ammatinopettajien ja ns. ATTO-aineiden opettajien parityöskentelyyn (Tuplaopemalli) sekä mobiilieihin työskentelytapoihin. Projektissa on edistetty mobiiliteknologiaa ja pedagogiikkaa opiskelijan oppimisprosessin tukemiseksi sekä dokumentoitu tutkintosuorituksia mobiilisti. Projektista saatua tietoa ja dokumentaatiota voidaan suoraan hyödyntää uusien opetussuunnitelmien laatimistyössä. Mobiililaitteiden lähes reaalikaikaisten ohjausmahdollisuuksien lisääminen on tuonut työssäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin uusia joustavia arviointikäytänteitä ja mahdollisuuksia työssäoppimisen ohjauksen kehittämiseen. Projekti toteutetaan yhteisenä verkostona Amiston, Edusammon, Ekamin, Jaakkiman opiston ja KSAO:n välillä.