TOP-KSAO

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

TOP-KSAO – Nuorten työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä
työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen

Katso markkinointivideot työnantajalle 2+1 ja vertaispari opiskelijalle  2+1 ja vertaispari

Projektissa tuotetaan, testataan ja edelleen kehitetään työelämäyhteistyössä nuoren oppijan tarpeita tukevaa ja oppimista ohjaavaa materiaalia. Lisäksi rakennetaan toimintamalleja (2+1–ja vertaisparimalli) ja -tapoja työssäoppimisen toteuttamiseen ja opiskelijoiden erilaisten opintopolkujen luomiseen. Samalla tuetaan työpaikkaohjaajien ja opettajien ohjaus- ja arviointiosaamista, opiskelijoiden tavoitteellisen ja ammattitaidon oppimista tukevan työssäoppimisen järjestämisessä.

Projekti tukee toiminnallaan pedagogisten, toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten toteuttamista Kouvolan seudun ammattiopistossa. Uudentyyppisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamismallien ja tapojen jalkauttamisessa otetaan käyttöön m-oppimisen menetelmiä ja välineitä sekä sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia työelämäyhteistyön välineenä ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa.

Syksyllä 2014 perustettiin pedagogisten hankkeiden tueksi oppilaitoksen- ja työelämän edustajista koostuva ´rukkastiimi´ jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmässä keskustellaan vaihtoehtoisista tavoista suorittaa ammatillinen perustutkinto (2+1), monipuolistaa opetusjärjestelyjä, kehittää työssäoppimisen ohjausta sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin uusia menetelmiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama projekti