TKI-energiakeskittymä ”kädet ja aivot yhdessä”

""

KSAO:n BioSampo ja Kyamk hakevat hankkeen kautta tiivistä yhteistyötä biotalouden test bed-toiminnalle. Hanke tarjoaa yhteisalustan soveltuvissa energia-alan toiminnoissa testaustoiminnalle ja uudenlaiselle oppimisympäristölle, jossa KSAO:n oppilaat toteuttavat käytännön kokeita Kyamk:n oppilaiden valvoessa ja tuottaessa työlle tutkimuksellista osaamista. Hankkeessa luodaan uudenlainen TKI-tutkimus- ja oppimisympäristö, jossa kahden eritason oppilaitoksen yhtenevät toiminnot palvelevat paremmin yritysten uusien innovaatioiden tuotteistamista.

Hankkeessa kehitetään myös nykyaikaista etävalvontaa. Sen aikana luodaan IOT (Internet of things)-verkosto ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun välille. Laitosohjausta voidaan käytännössä harjoitella ja tutkia kahden oppilaitoksen laitekannan välillä.

Hanke kehittää ammattiopiston BioSammon oppimisympäristöä palvelemaan yritysten tarpeita. Samalla tavoitteena on lisätä merkittävästi yhteistyötä ammatillisen ja korkea-asteen oppilaitoksen välillä.

Kesto: 1.1.2015-31.12.2016

Päärahoittaja: Uudenmaan liitto 70% (EAKR)

Kumppanit: Hallinnoija Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO), osatoteuttaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk)