TEFORMI

TEFORMI - Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

""

Hankeaika: 1.3.2018 – 28.2.2021
Päätoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Yhteistyökumppanit: Tavastia ja KSAO
Rahoittaja: ESR

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä korostuvat työelämälähtöisyys, asiakaslähtöisyys, osaamisen hankkimisen monikanavaisuus, oppimisympäristöt, uraohjaus ja oppilaitosten toimintakulttuurin uudistaminen.

Tässä ESR:n rahoittamassa hankkeessa keskitytään reformin toteuttamiseen tekniikan aloilla sekä syventämään ammattiopistojen, yritysten ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. KSAOssa. Valitut alat KSAOn kohdalla ovat sähkö- ja automaatioala sekä talotekniikka.

Yhteystiedot:

Hankevastaava: Juha Hänninen, 020 615 9327, juha.hanninen(at)ksao.fi
Projektisihteeri: Paula Filppu, 020 615 5508, paula.filppu(at)ksao.fi