Tasa-arvoinen oppiminen 24/7

""

Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 tavoitteena luoda yhteinen koulutustarjotin (alusta), jolla on tämän hankkeen toimesta tarjolla

  1. ammatillisia tutkinnon osia, joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
  2. muita pienempiä opintokokonaisuuksia
  3. yritysten koulutusta ammattiin opiskelevalle

Tavoitteena myös rakentaa pedagoginen toimintamalli tämän verkkopalvelun tueksi. Tämä toimintamalli sisältää mm. materiaalin tuottamisen, verkko-opettamisen ja -oppimisen, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen keruun mallintamisen (KSAO).

KSAO tuottaa Matkailupalvelun tuottajan osaamisala/matkailupalvelujen markkinointiviestintä materiaalin.

Hankkeessa on mukana 19 toteuttajaa. Mukana mm. Ekami. Hanketta hallinnoi Helmi Liiketalousopisto Oy.

Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 -hanke alkoi 1.1.2016  ja päättyy 31.12.2017.

Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö.