Soteklinikka Helli

Soteklinikka Helli
sosiaali- ja terveysalan työelämä- ja yrittäjyyslähtöinen oppimisympäristö

Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan uusi oppimisympäristö Soteklinikka Helli on toiminut jo marraskuun puolivälistä Kuusankoskella.  SOTE- klinikka Hellissä lähihoitajaopiskelijat tekevät oikeita asiakastöitä opettajien ohjauksessa samalla yrittäjämäistä toimintaa oppien.

Hellissä on tarkoitus edistää terveyttä ja hyvinvointia parantamalla asiakkaiden toimintakykyä ja muu muassa tukemalla kuntoutumista. Hellissä voi mittauttaa verenpaineensa ja kehonsa koostumusta tai vaikkapa puristusvoimansa. Tiloissa on mahdollisuus jumpata tai vaikka vaan rentoutua siihen varatussa huoneessa. Hellistä löytyy myös erityinen aistihuone, jota voi hyödyntää oppimisessa ja kuntoutuksessa vaikka erityisryhmille. Sotekilinikka tuleekin tekemään yhteistyötä varmasti hyvin erilaisten ryhmien kanssa. Hellissä järjestetään myös erilaista viriketoimintaa leikkien, pelien ja musiikin muodossa. Ennen kaikkea mukavaa yhdessä oloa.

Helli-hanketta pyöritetään vuoden 2014 loppuun Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen turvin, jonka jälkeen toimintaa on tarkoitus jatkaa omin voimin.

Työelämä- ja yrittäjyyslähtöisen oppimisympäristön toiminnan tavoitteena on uuden oppimisympäristön luominen ja kehittäminen, paikallisen työelämäyhteistyön vahvistaminen, opiskelijoiden konkreettisten työelämätaitojen oppimisen ja kehittämisen vahvistaminen, yrittäjyyden sekä opiskelijoiden oman osaamisen tuotteistamisen suunnittelu ja toteutus.